Share This

ALAPDOKUMENTUMOK

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

A KKDSZ hatályos, 2016 április 14-én elfogadott Alapszabálya

 

A KKDSZ Kongresszusa által 2015. április 8-án elfogadott alapszabály

 

A KKDSZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK ÜGYRENDJE

 

BELÉPÉSI-NYILATKOZAT

 

SEGÉLYKÉRŐ LAP 2015

 

A KKDSZ SEGÉLYEZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

ALAPSZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Kiegészítés:

A tagdíjak fehasználhatóságáról   és  kötelezettség vállalás – pénz igénylő lap

 

Korábbi anyagok:

 

A KKDSZ ÜGYRENDJE_2010_06_15

2015. évi egyszerűsített beszámoló és mérleg

2014. évi egyszerűsített beszámoló és mérleg

2013. évi Egyszerűsített beszámoló és mérleg

2012. évi egyszerűsített beszámoló és mérleg

ALAPSZABÁLY (Elfogadásra került a KKDSZ 2013. május 13-án megtartott Kongresszusán)

A 2015. április 8-i KKDSZ Kongresszuson elfogadott Alapszabály

 

Alapszervezeti választások

  1. Az önálló KKDSZ–alapszervezetek közvetlenül választják meg tisztségviselőiket. A 19.§ 6. pont szerint működő alapszervezetek szakszervezeti bizottságának elnökét az alapszervezetek titkárai választják meg.
  2. A választásokban egy tagot egy szavazat illet meg, szavazati jogukkal csak a választáson jelenlévők élhetnek, és azt csak személyesen gyakorolhatják.

 

29.§

Megyei és fővárosi tagozatvezetők választása

1. A megyékben működő alapszervezetek titkárai az egyes szakmai tagozat értekezletén tagozatvezetőt (és igény szerint tagozatvezető helyettest) választanak. Amennyiben valamely szakmában az adott megyében csak egy KKDSZ alapszervezet működik, akkor a tagozatvezetői feladatot annak az alapszervezetnek a titkára tölti be.

2. A fővárosban a fővárosi alapszervezetek titkárai az egyes szakmai tagozati értekezleten tagozatonként tagozatvezetőt (és igény szerint tagozatvezető helyettest) választanak.

3. A szavazati jog egy-egy alapszervezet képviseletében egy főt illet meg.

30. §

Megyei, fővárosi, országos intézményi titkári koordinációs tanács elnökök választása

1. A megyei titkári koordinációs tanács megyei elnököt választ.

2. A fővárosi titkári koordinációs tanács fővárosi elnököt választ.

3. Az országos intézmények titkári koordinációs tanácsa elnököt választ.

4. Ebben az esetben szavazati jog egy-egy alapszervezet képviseletében egy főt illet meg.

 

31.§

A kongresszusi küldöttek választása

 

1. A kongresszus szavazati jogú küldötteit az alapszervezetek jelölése alapján a megyei, fővárosi tagozatok választják meg. Vitás esetben a megyei, fővárosi titkári koordinációs tanács dönt. A Nyugdíjas Tagozat maga választja meg küldötteit.

2. Megyénként 4 fő (a négy tagozatból 1-1 fő), országosan összesen 76 fő választható;

3. A fővárosi tagozatok az alapszervezetek jelölése alapján 44 fő küldöttet választanak. (tagozatonként 11-11 főt.) Az országos intézmények képviseletét az adott kereten belül biztosítani kell. Vitás esetben a megyei, fővárosi titkári koordinációs tanács dönt. (A 17.§ 3. pontja alapján.)

4. A Nyugdíjas Tagozat országosan 5 fő küldöttet választ.

5. Az Országos Elnökség tagjai a választási ciklusra, a következő elnökség megalakulásáig a kongresszus tagjaivá válnak.

 

 

32.§

A KKDSZ elnökségének megválasztása

1. A szakmai tagozatok megyei és fővárosi tagozatvezetői tagozatonként paritásosan egy vidéki és egy budapesti (2 fő) azaz összesen 4×2 fő országos tagozatvezetőt választanak. Ők a kongresszusi megválasztás után az elnökség tagjai lesznek.

 

2. A Nyugdíjas Tagozat vezetőjét (1 fő) – a nyugdíjas tagozat jelölése alapján – a Kongresszus választja meg, aki ez által az elnökség tagja lesz.

 

33.§

A KKDSZ elnökének és alelnökeinek választása

 

A KKDSZ elnökét és két alelnökét a Kongresszusi Jelölő Bizottság javaslata alapján közvetlenül a kongresszus választja meg.

Két tisztségválasztó kongresszus között az alelnököket – amennyiben az alelnöki megbízatás bármely okból megszűnne – az éves kongresszus jogosult választani.

 

34.§

 

A Gazdasági Ellenőrző Bizottság (GEB) választása

A GEB 5 tagját a Kongresszusi Jelölő Bizottság javaslatára a kongresszus választja meg. A GEB elnökét a bizottság saját soraiból választja meg.

 

35.§

Döntési rend