Tags

Related Posts

Share This

A KKDSZ szolidaritási nyilatkozata a pedagógus szakszervezetek 2022. január 31-i figyelmeztető sztrájkjával kapcsolatban

A KKDSZ, mint a kulturális terület meghatározó, reprezentatív szakszervezete szolidaritását fejezi ki a közoktatásban dolgozók 2022. január 31-ére meghirdetett figyelmeztető sztrájkjában résztvevőkkel.

Az oktatás, a kultúra és a közművelődés nélkülözhetetlenek egy nemzet fejlődése, kulturális öröksége megőrzése és átadása szempontjából. E területek művelőit, ahogy a közszféra valamennyi dolgozóját, méltó társadalmi megbecsülés és anyagi elismerés illetné meg. A közoktatásban – a megalázóan alacsony jövedelmek és a magas munkaterhelés, továbbá a szakmai önállóság hiánya miatt – mára aggasztó munkaerőhiány alakult ki, ami már a feladatellátást, így a felnövekvő nemzedék oktatását, nevelését veszélyezteti. 

Sajnos a közgyűjteményekben és a közművelődésben dolgozók közelről ismerik az oktatásban foglalkoztatottak problémáit: az alacsony béreket, az életpályamodell kiüresedését, a közalkalmazotti jogviszony elvételét (ahogy ez a szakképzésben és a mi területünkön történt) és a szakmai önállóság fokozatos csorbítását, felszámolását. E tényezők miatt szakmáink utánpótlása ellehetetlenül, a fiatalok nem választják sem a pedagógus, sem a közgyűjteményi, közművelődési pályát. Idősebb kollégáink pedig az alacsony keresetek miatt nyugdíjas éveikben szegénységnek vannak kitéve.

A KKDSZ ennek megfelelően támogatja a közoktatásban működő szakszervezetek követeléseit, és követeli, hogy az egész közszférát illetően érdemi bérintézkedésekre kerüljön sor, továbbá követeljük a valós, érdemi társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés helyreállítását országos, ágazati és munkahelyi szinten egyaránt.

A KKDSZ felkéri tagjait, hogy a szolidaritás kifejezésére viseljenek kockás felsőt és kékszalagot január 31-én.Gyermeket nevelő tagjait pedig arra kéri, hogy gyermekeik felügyeletét oldják meg a sztrájk ideje alatt – amennyiben ez módjukban áll – ezzel is segítve annak eredményes lefolytatását.