Share This

Belépnél? Miért a KKDSZ? – Néhány szó a KKDSZ-ről

Miért a KKDSZ?

Mert

 • magasabb bért, vagy béren kívüli juttatást csak közösen lehet elérni, és a KKDSZ következetesen képviseli a kulturális terület valamennyi dolgozójának érdekeit, elsősorban múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési területen
 • a KKDSZ az előző pontban felsorolt területeken az egyetlen reprezentatív ágazati szakszervezet, mely reprezentativitás többlet jogosultságot jelent számára az érdekérvényesítésben
 • bárki KKDSZ tag lehet, aki az első pontban érintett területen dolgozik, a foglalkoztatásának formájától függetlenül (alkalmazott, közalkalmazott, közfoglalkoztatott, szerződéses vagy bármilyen más megbízás útján,  bármilyen munkát végez akár szakmai, akár un. kiegészítő tevékenységet stb.)
 • a munkavállalói érdekvédelem mellett szakmai érdekvédelmet is nyújt
 • minden szinten képviselve vagy mint munkavállaló:
  – a munkahelyeden képviselve vagy a KKDSZ alapszervezeteden keresztül a munkahelyi érdekvédelemben;
  – országos szinten képviselve vagy a KKDSZ ágazati érdekképviseletén keresztül, valamint a SZEF konföderáción keresztül is, mely szervezetnek a KKDSZ tagja,
  – nemzetközi szinten az európai munkavállalói érdekvédelemben is képviselve vagy  köszönhetően a KKDSZ nemzetközi szerepvállalásának

Miért legyél KKDSZ tag?

Mert

 • ha szakszervezeti tag vagy a KKDSZ-ben, ingyenes, személyre szóló munkajogi segítség jár a számodra
 • a kollégáid 17 %-a már KKDSZ tag, így egy nagy csapat tagja lehetsz, és a belépéseddel tovább erősítheted a munkahelyed, és azon kívül a teljes ágazat érdekérvényesítő képességét
 • szükség van rád! Minden apró eredmény eléréséig eddig is hosszú és fárasztó volt az út, de tudnod kell, még továbbra is az lesz. És bár az elért eredményekből a KKDSZ tagok is és a nem szakszervezeti tagok is egyaránt részesülnek, de ha tagként vagy a KKDSZ soraiban, már nagyon sokat tettél szűkebb értelemben az ágazati érdekközösségért, tágabb értelemben egészében a társadalmi jólétért és ehhez további segítséget nyújt neked a KKDSZ
 • nem várhatsz tovább! Eddig azt mondtad: „Majd akkor lépek be a szakszervezetbe, ha a szakszervezet eredményt ér el.” Akkor bizony már réges rég tagnak kellene lenned, mert felsorolni sem lehet, hogy eddig is mennyi eredményt ért el a KKDSZ
 • csak egyetlen egy megvalósult eredményt kiragadva: a 2017-ben bevezetett „Kulturális bérpótlék”-ot a KKDSZ dolgozta ki, és tette le javaslatként az asztalra azzal az elvárással, hogy az ágazat átfogó bérrendezéséig is –  azonnali segítségként – vezesse be a kormány. 2017 januárjától életbelépett ez a pótlék.

És még mennyi minden…

Belépési nyilatkozat

A belépésed előtt szeretnél még tovább tájékozódni?  Az alábbi elérhetőségeken nyugodtan megteheted:

A KKDSZ képviselője:
Dobrovits Orsolya, elnök 

Irodavezető: Puskás Krisztina, 06 30 786 84 25
puskas.krisztina@kkdsz.hu,

Alelnök:
Dr. Véber János
Piller Mónika

A KKDSZ központi iroda címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 11. mfsz. 1.
Az iroda nyitvatartási időpont az elérhetőségek menüpontra kattintva olvasható.

A KKDSZ telefonszámai, e-mail címei az alábbiak:

Vezetékes telefon: (06 1) 201 14 80

Dobrovits Orsolya, elnök 06 30 255 48 64; dobrovits.orsolya@kkdsz.hu

E- mail: kkdsz@kkdsz.hu
Honlap: http://www.kkdsz.hu
A KKDSZ jogásza, Dr. Bajáky Tamás, a KKDSZ tagoknak járó munkajogi tanácsadás elérhető a KKDSZ irodán keresztül.
Dobrovits Orsolya dobrovits.orsolya@kkdsz.hu vagy a  jogász@kkdsz.hu – e-mail címen

A KKDSZ 1989. április 8-án alakult független, demokratikus szakszervezet.

Tagjai könyvtári, múzeumi, levéltári, művelődési intézményi és egyéb közgyűjteményi (pl. állat- és növénykertek), közművelődési (pl. szabadidő parkok, ifjúsági és gyermekházak) intézményekben fő- és részmunkaidős dolgozói, nyugdíjasok.
A KKDSZ tagdíjbevételekből tartja fenn működését és szolgáltatásait. Fő feladata: a munkahelyek védelme, a bérek és a juttatások emeltetése, a kollektív és egyéni munkavállalói jogok érvényesítése, valamint az intézmények működőképességének megtartásában és a költségvetések biztosíttatásában való közreműködés. 
A szakmai és munkaügyi törvények, jogszabályok megalkotásában való részvétel: véleményezés, javaslattétel. A munkahelyi, a települési (községi, városi, megyei), s az országos érdekegyeztetésben való aktív munkavégzés, a kollektív szerződések megkötése és betartatása.
A KKDSZ tagja lehet minden dolgozó, aki elfogadja a szakszervezet alapszabályát, és vállalja a tagdíj (a bruttó jövedelem 1 százaléka) havonta történő megfizetését. A tagság a Belépési (munkavállalói) nyilatkozat kitöltésével, önkéntesen vállalható.
A KKDSZ tagjai önálló csoportokat alakíthatnak (3 főtől), valamint alapszervezeteket hozhatnak létre, melyeket a tagok által választott titkár képvisel a munkáltatónál, a fenntartónál és a KKDSZ megyei, országos testületeiben. A kisebb létszámú intézmények fő- és részmunkaidős nyugdíjas dolgozói a vonzáskörzetükben lévő városi, vagy megyei intézményi KKDSZ alapszervezetekbe is beléphetnek a Munkavállalói nyilatkozat kitöltésével.
További információk találhatók az Alapdokumentumok menüpont alatt is.