Tags

Related Posts

Share This

KKDSZ tiltakozása az intézmény átalakítások ellen

MTI-nek 2016. február 1-jén leadott KKDSZ közleménye és nyílt levél Orbán Viktornak, Lázár Jánosnak és Cseresnyés Péternek

Sajtóközlemény:

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete és a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete megdöbbenéssel értesült a sajtóból arról, hogy a bürokrácia csökkentés jegyében megszüntetendő 73 állami intézmény között olyan nem hatósági feladatot is ellátó intézmények vannak, melyek a művelődés, a tudomány és a kultúra területén fejtenek ki szigorúan szakmai tevékenységeket. Ezen intézmények megszüntetése vagy minisztériumokba olvasztása egyáltalán nem csökkenti a bürokráciát, hiszen az itt dolgozók eddig sem láttak el államigazgatási feladatokat. Ezért a KKDSZ és a TUDOSZ közös nyílt levélben tiltakozik az átalakítás átgondolatlansága és felelőtlensége miatt és közvetlenül Lázár János miniszter úrral kezdeményezett érdemi, személyes egyeztetést azon 7 intézménnyel kapcsolatban, melyek érintettek az átszervezésben és melyek valójában a kultúra, a tudomány és a kutatás-fejlesztés területén fejtenek ki – hangsúlyozottan nem bürokratikus – tevékenységeket. E mellett a két szakszervezet tiltakozik amiatt, hogy „önkéntes távozásra” kívánják rávenni a kollégákat, „lekergetve”őket a szakterületeinkről. A „lelépési pénz” egyszeri, csak e helyzetre vonatkozó megnövelését, ezen keresztül a munkavállalók közötti diszkriminációt felháborítónak tartjuk!

A KKDSZ nyílt levele:  intézményátalakítás_KKDSZ_TUDOSZ.doc

Orbán Viktor   miniszterelnök úr részére

Lázár János miniszter úr részére

Cseresnyés Péter államtitkár úr részére

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete és a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete megdöbbenéssel értesült a sajtóból arról, hogy a bürokráciacsökkentés jegyében megszüntetendő 73 állami intézmény között olyan nem hatósági feladatot is ellátó intézmények vannak, melyek a művelődés, a tudomány és a kultúra területén fejtenek ki szigorúan szakmai tevékenységeket.

Ezen intézmények:

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Nemzeti Művelődési Intézet
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
Hagyományok Háza
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Haszonállat-génmegőrzési Központ
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

 

A felsorolt intézmények megszűntetése vagy minisztériumokba olvasztása egyáltalán nem csökkenti a bürokráciát, hiszen az itt dolgozók eddig sem láttak el államigazgatási feladatokat.

Konkrét példákkal élve: a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a teljes filmvagyon „múzeuma”, közgyűjtemény és nem hivatal. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, ahová az államosított tankönyvfejlesztést és kiadást (nem a terjesztést) átszervezték 2014 végén, kiadó és kutatóhely egyszerre. A Forster Központ az épített örökség védelmét szolgáló intézmény jelentős műemléktörténeti gyűjteménnyel, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, ahol a szakmai háttéranyagot és érzékenységi vizsgálatokat, alap- és alkalmazott kutatást végeznek, a Haszonállat génmegőrzési Központ, ahol alap és alkalmazott kutatásokat végeznek (biotechnológiai, génmegőrzési, fajtavédelmi, környezetvédelmi, múzeumi stb.)  és így tovább.

Elfogadjuk, hogy valóban léteznek hivatalok, amelyek egy ügyintézési folyamatban szükségtelen állomásként szerepelnek, de a fenti intézmények között egy olyan sincs amelynek esetében igaz lenne, hogy attól, hogy megszűnnek vagy beolvasztják őket egy minisztériumba, a döntések gyorsabbak és felelősségteljesebbek lesznek.

Ezért felhívjuk Miniszterelnök Úr, Miniszter Úr, valamint Államtitkár Úr figyelmét, hogy a fenti intézmények valós feladatellátásáról, szerepéről kezdjen egyeztetést szakmai szakszervezeteinkkel.

A sajtóból tudjuk, hogy a kormánypártok politikusai között is beszédtéma e kérdések vizsgálata, feltehetően tehát a kormánypártok egyes tisztségviselőivel, kormányzati szereplőkkel Önök egyeztetésre kényszerülnek.

Miniszterelnök Úr, Miniszter Úr, Államtitkár Úr! A pártok világán túl is van élet, éppenséggel a magyar társadalom 90%-a. Kérjük, hogy a saját ágazatunk vonatkozásában a pártokon túli világ, a munkavállalók képviselőivel, a szakmai szakszervezetekkel is folytasson tárgyalást egy ilyen horderejű kérdésben!

A bürokrácia elleni kormányzati küzdelem mostani lépése legalább tízezer munkahely megszűnésével jár a közszférában. A kormány gondoskodni szeretne az elküldött emberekről is, jobban mondva arról, hogy ha már egyszer sikerült őket az állami hivatalból kibillenteni, ne menjenek vissza.

Kollégáink ilyen módon történő „lekergetését” a szakterületeinkről méltánytalannak és elfogadhatatlannak, a munkavállalók közötti ilyen megkülönböztetést felháborítónak tartjuk!

Válaszukat és személyes egyeztetésre szóló meghívásukat várjuk!

Budapest, 2016. január 27.

 

KKDSZ, Papp Katalin mb. elnök sk.                        TUDOSZ, Dr. Koreczné Kazinczi Ilona elnök sk.