Tags

Related Posts

Share This

KIÁLLÁS A PEDAGÓGUSOK MELLETT – Méltó erkölcsi és anyagi megbecsülést, szakmai autonómiát…

Méltó erkölcsi és anyagi megbecsülést, szakmai autonómiát a pedagógusoknak, a kulturális dolgozóknak és valamennyi közszférában dolgozó munkavállalónak!

A Közgyűjteményiés Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) mint a kulturális terület nagymúltú, reprezentatív szakszervezete ismételten szolidaritását fejezi ki a pedagógus szakszervezetek, szakmai szervezetek továbbá a szülői és diákszervezetek által szervezett, a közoktatás helyzetének javítását célzó akciókban, munkabeszüntetésekben, tüntetésekben résztvevőkkel. Egy nemzet felemelkedése és fennmaradása nem képzelhető el színvonalas közoktatás és erős kulturális intézményrendszer, jól működő közszolgálat nélkül, ahol a dolgozók megfelelő erkölcsi és anyagi megbecsülés mellett, kellő szakmai autonómiával végezhetik munkájukat. Elfogadhatatlan módon a pedagógusok ma az alacsony keresetek ellenére rendkívüli nagy munkaterheléssel, és egyre rosszabbodó munkakörülmények és szűkülő munkavállalói jogok között végzik áldozatos munkájukat. A helyzet miatt egyre kevesebb fiatal választja ezt a pályát, így a jövő nemzedékek nevelése, oktatása is veszélybe került. Sajnos hasonló, méltatlan körülmények között kénytelen munkát végezni szinte valamennyi kulturális dolgozó és közszolgálati munkavállaló. Ezt tovább rontják az emelkedő rezsiárak miatti intézménybezárások, összevonások és a fűtés csökkentés miatti egészséget veszélyeztető munkakörülmények. A huszonnegyedik órában vagyunk, ha nem történik érdemi előrelépés, a közoktatás összeomolhat! Követeljük az oktatás, a kultúra területén dolgozók és valamennyi közszolgálati munkavállaló munkájának méltó anyagi és erkölcsi elismerését, és a valódi, érdemi érdekegyeztetést!

A fentieknek megfelelően a KKDSZ szolidáris és határozottan kiáll a pedagógusok követelései mellett.