Tags

Related Posts

Share This

Beszámoló az ETUC VB októberi üléséről, ahol a KKDSZ alelnöke képviseli a SZEF-et

Széleskörű támogatást élvező, tapasztalt főtitkárjelölt Esther Lynch személyében; moldovai és ukrán szakszervezeti konföderációk lettek az ETUC új tagjai;  ne a munkavállalók fizessék meg a válság árát: nemzetközi szakszervezeti kampány; a sztrájkjog védelme az EU új vészhelyzeti mechanizmusában; a szociális partnerek bevonása az európai szemeszterbe; azETUC álláspontja az EU energiaár-mérséklési javaslatával kapcsolatban

Beszámoló

az Európai Szakszervezeti Szövetség, ETUC Végrehajtó Bizottsága (Executive Committee) októberi üléséről

(Brüsszel, 2022. október 27-28.)


Napirend előtt – ETUC költözés

A tulajdonosok többségi döntésével a brüsszeli Nemzetközi Szakszervezeti Székházból 2022 decemberébenki kell költöznie az ETUC-nak az épület hosszútávú lízingbe adása miatt.  A költözés folyamatáról és az új működési lehetőségekről már korábban döntöttek a Szövetség vezető testületei.

A Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) kezdeményezésére a költözéssel kapcsolatos kérdések miatt rendkívüli megbeszélésre került sor az ETUC Steering Committee (Irányító Testület) tagjainak részvételével. A német és első sorban holland szakszervezeti szövetségek a székházból való költözés miatti helyzetet kifogásolták: a decemberi költözés után az ETUC munkatársai vélhetően nem megfelelő munkakörülmények közé kerülnek, továbbá, hogy az irodák mellett szükséges kongresszusi központ (nagyobb és kisebb, többnyelvű tolmácsolástlehetővé tevő termekkel) bérlésére, kialakítására várhatóan nem lesz elégforrás. A hosszú vita lezárásaként Esther Lynch főtitkárhelyettes elmondta,hogy a jelenlegi székházból való költözés eldöntött tény, azt már megtárgyalták az ETUC vezető testületei. Az ETUC 2022. december 20-án költözik ki azépületből ideiglenes, bérelt helyre.

A főbb napirendi pontok: új ETUC tagszervezetek, a 2023. májusi tisztújító kongresszus előkészítése, főtitkárjelölés, főtitkári beszámoló, megélhetési költség válság kampány

Csoportkép a VB ülés után

A kiküldött napirendnek megfelelően a Végrehajtó Bizottság elfogadta az eltelt időszak vezető testületi ülései emlékeztetőit (Végrehajtó Bizottság, Irányító Bizottság). Ezt követően pedig a vezető testületekbe történt újdelegálásokat, személyi változásokat. A 2023-ra tervezett

ETUC tagdíjjavaslatot is elfogadta a Bizottság. Ugyanakkor a most felkért Pénzügyi Bizottság a költözés részleteit is vizsgálni fogja és nyomon követi majd, tekintettel a felmerült kérdésekre.   

Három  (két ukrán és egy moldovai) szakszervezeti szövetség, az Ukrajnai SzakszervezetekSzövetsége  (FPU) és az Ukrajnai Szabad Szakszervezetek Szövetsége (KVPU) és a Moldovai NemzetiSzakszervezeti Szövetség (CNSM) tagfelvételi kérelmét egyhangúlag fogadtael az ETUC VB. A támogatás szimbolikusnak is tekinthető: az ETUC támogatjaUkrajna háborús erőfeszítéseit és a moldovai szakszervezeteket is. Ugyanakkor felhívja az ukrán és moldovai kormányzat figyelmét, hogy a háborús, vagy Moldovában a háború közeli helyzet ellenére se korlátozzák a munkavállalók és a szakszervezetek jogait, ahogy ez már Ukrajnában megtörtént.

Ezt követően Luca Visentini tartotta meg főtitkári beszámolóját, amelynek írásos anyagát az ülés előtt közvetlenül tették hozzáférhetővé a VB tagok számára. A főtitkár hangsúlyozta a jelenlegi európai válsághelyzet problémáit: az ukrajnai orosz agresszió okoztaenergia áremelkedés és infláció veszélyezteti az európai cégeket ésmunkavállalókat, ugyanakkor a nagy nemzetközi vállalatok sokszor hasznot húznaka helyzetből, ezért is követeli az ETUC, hogy a profit terhére a dolgozók bére emelkedjen. Nagy probléma, hogy a válsághelyzetben több tagállamban szélsőjobboldali, populista politikai pártok kerültek a hatalom közelébe. Azelhúzódó válság miatt egyre csökken az ukrán menekültekkel szembeni szolidaritás. Elmondta, hogy a bosznia-hercegovinai szakszervezeti szövetség (KSBiH) az ország etnikai-politikai megosztottsága mentén két részre bomlott, ami rengeteg problémát okoz mind az országon belüli, mind a nemzetközi érdekképviseletben. Az ETUC több helyszíni látogatással igyekszik megoldani a helyzetet. Több más téma mellett szólt az európai minimálbér keretrendszerről is, ugyanakkor sok részletkérdés tisztázásra szorul: pl. az egyes országok jövedelmi és megélhetési mutatóinak számítása. A jelenlegi válsághelyzetben az irányelv tagállami szintű alkalmazására adott 2 éves határidő túl hosszúnak tűnik. Az európai minimálbérrel kapcsolatos EU szabályozásról itt érhető el magyar nyelvűháttéranyag is: https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/adequate-minimum-wages/.

Megemlítette az az EurópaiMunkaügyi Hatósággal (ELA) kapcsolatos legújabb fejleményeket. A Hatóság elsősorban olyan határokon átnyúlóan működő ágazatok ügyeivel foglakozik, minta szállítmányozás, vagy a digitális platform munkavállalás. Az ELA november elején a platform munkavállalás témakörében rendez konferenciát Pozsonyban. AzELA egyelőre nagyrészt angolnyelvű honlapja itt érhető el: https://www.ela.europa.eu/hu.  

A főtitkári beszámolóhoz sok hozzászólás érkezett, több ország specifikus problémát bemutató észrevétel. ANémet Szakszervezeti Szövetség nagyobb átláthatóságot szorgalmazott az ETUC működésével, pénzügyeivel kapcsolatban.

Ezt követően Luca Visentini ismertette a 2023-as, következő berlini tisztújító kongresszus jelölési folyamatát. A VB egyhangúlag megerősítette Esther Lynch, az ETUC eddigi főtitkárhelyettese jelölését a szervezet főtitkári pozíciójára. Esther korábbanaz ír szakszervezeti mozgalomban tevékenykedett, majd a nemzetköziszakszervezeti szövetségeknél. Sokat tett az európai minimálbér és más fontos szakszervezeti kezdeményezések Európai Unió általi elfogadásáért. Jelölését a SZEF ás más magyar konföderációk is támogatták. A főtitkár és a többi vezető megválasztására az ETUC 2023. évi berlini tisztújító kongresszusán kerül majd sor. Mivel a jelenlegi főtitkár, Luca Visentini várhatóan hamarosan elnyeri a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség, azITUC főtitkári pozícióját, Esther ügyvivőként vezeti majd az ETUC-t akongresszusig.  A többi pozícióra a jelölésifolyamat 2022. november 30-án zárul.

Megélhetési költség válság kampány

Az ETUC az egyre emelkedőinfláció és a háború okozta gazdasági problémák miatt kampányt és összehangolt európai akciósorozatot indított a munkavállalók védelmében. A cél, hogy a válság árát ne a munkavállalók fizessék meg. Úgy tűnik ugyanis, hogy a nagy multinacionális cégek profitja a válság ellenére sem csökken, a kormányzatok pedig nem akarják növelni a közkiadásokat. Több európai ország  ETUCtagszervezetei készítenek elő nagyobb demonstrációkat vagy egyéb tiltakozó akciókat. Felmerült, hogy a 2008-as nagy gazdasági válság időszakában tartott nagylétszámú euró demonstrációkhoz hasonló tűntetéseket szervezzen a szövetség több helyszínen. Végül, hosszabb vita után egy brüsszeli, nemzetközi részvételű nagy tűntetést határozott el a testület, amelyben a belga szakszervezetek is közreműködnének. (Azóta Olaszországban, Rómában nagy tűntetést szerveztek a szakszervezetek, Belgiumban pedig széleskörű sztrájkot.)

Az ETUC válságkampány logója

Egyéb, fontosabb napirendi pontok

A Bizottság megtárgyalta és elfogadta az ETUC illetékes bizottsága előterjesztését az Európai Unió energia-ár mérséklésre vonatkozó javaslatáról: az esetleges gázár-sápkáról. Noha az ETUC támogatja az EU kezdeményezéseit, fontos szempontnak kell lennie amunkahelyek védelmének. Ehhez az előterjesztéshez több kritikai észrevételérkezett, így néhány ellenszavazattal fogadta el a Bizottság.

A VB megtárgyalta az ETUC javasolt álláspontját az EU egyik új jogi intézménye, az egyes tagországok számára biztosított vészhelyzeti mechanizmussal kapcsolatban. A COVID19 válsághelyzetre és az esetleges terrorista, vagy háborús cselekményekre tekintettel az egyes tagországok időlegesen korlátozhatják a személyek, így a munkavállalók országok közötti szabad mozgását, továbbá a sztrájkjogot és más munkavállalói jogokat. Az ETUC ugyan elismeri a fenti kockázatokat, de ezensúlyos korlátozásokat csak a legvégső esetben támogatja. A javasolt álláspontot a Bizottság is elfogadta. A kezdeményezésről háttéranyag magyar nyelven akövetkező linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-Egyseges-piac-uj-unios-eszkoz-az-egyseges-piac-szukseghelyzetekben-valo-mukodesenek-biztositasara_hu

A Bizottság tudomásul vette azt az előterjesztést is, amelyben az ETUC a szociális partnerek, így a szakszervezetek európai szemeszterbe való hatékonyabb bevonását kéri. Azeurópai szemeszterrel kapcsolatban itt érhető el információ:  https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/european-semester/

A platform munkavállalásról szóló tervezett határozatot visszavonta az ETUC, mivel azt nem tartották megfelelően kidolgozottnak. Sajnos a költözéssel kapcsolatos hosszú vita miatt több fontos előterjesztés részletes kitárgyalására nem maradt elég idő, noha azokat elfogadta a testület.

A Végrehajtó Bizottság következő ülésére várhatóan december 6-7-én kerül sor.

Készítette:

Véber János

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók

Szakszervezete (KKDSZ)

alelnöke, az ETUC VB-ben a SZEF delegáltja