Tags

Related Posts

Share This

A KKDSZ nemzetközi szereplése: Beszámoló az ETUC Munkaügyi bizottsága üléséről

Európai Munkaügyi Hatóság; Új uniós eszközaz egységes piac szükség helyzetekben való működésének biztosítására; Munkaerőpiaci mobilitás: áldás, vagy átok?; A fogyatékkal élő munkavállalókhelyzetének valódi segítése

Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Munkaügyi, munkaerőpiaci és mobilitási állandó bizottsága üléséről

(Brüsszel, 2022. október 14.)

A Bizottság, amelyben a SZEF delegáltjaként képviselem a magyar szakszervezeteket,a COVID járványhelyzet miatt az elmúlt két évben online ülésezett, ez volt azelső személyes részvételű ülés.

Az ülést Claes-Mikael Ståhl, az ETUC ezen bizottsága működtetéséért felelős főtitkárhelyettese  nyitotta meg. Elmondta, a jelenlegi gazdasági krízishelyzetben ismét nagy nyomás nehezedik a szakszervezetekre és a munkavállalókra. Az energiaárak növekedése a lakosságot és a vállalkozásokategyaránt sújtja. Egyre jobban fel fog értékelődni a munkavállalói és vállalkozói tudás, a „túlélési” és fejlődési, alkalmazkodási készség. Ennekmegfelelően az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint 2023 a készségek éve lesz.

Adélelőtti ülésszak első részében Ignacio Doreste, az ETUC szakértője ismertette az Európai Munkaügyi Hatósággal(ELA) kapcsolatos legújabb fejleményeket. Az ETUC nagy támogatója volt az EUszintű hatóság létrejöttének, amely 2020-ban, éppen a COVID válság kellősközepén kezdte meg munkáját. A Hatóság elsősorban olyan határokon átnyúlóanműködő ágazatok ügyeivel foglakozik, mint a szállítmányozás, vagy a digitális platformmunkavállalás. A Hatóság folyamatosan fejleszti szervezetét és a tagállamokmunkaügyi hatóságainál, felelős minisztériumaihoz kapcsolódik. Az ELA novemberelején a platform munkavállalás témakörében rendez konferenciát Pozsonyban.

Az ELA egyelőre nagyrészt angolnyelvű honlapja itt érhető el: https://www.ela.europa.eu/hu.

A következő blokkban Joakim Smedman, az ETUC jogi szakértője mutatta be az ETUC javasolt álláspontját az EU egyik új jogi intézménye, az egyes tagországok számára biztosított vészhelyzeti mechanizmussal kapcsolatban. A COVID19 válsághelyzetre és az esetleges terrorista, vagy háborús cselekményekre tekintettel az egyes tagországok időlegesen korlátozhatják a személyek, így a munkavállalók országok közötti szabad mozgását, továbbá a sztrájkjogot és más munkavállalói jogokat. Az ETUC ugyan elismeri a fenti kockázatokat, ugyanakkor ezen súlyos korlátozásokat csak a legvégső esetben támogatja, mivel az EU-n belül az egyik legfontosabb jog a személyek szabad mozgása és a munkavállalás szabadsága. A javasolt álláspontot a Bizottság is elfogadta.

A kezdeményezésről ide kattintva érhető el háttéranyag magyar nyelven is.

Az ülés késő délelőtti és koradélutáni részén a Bizottság egy kerekasztal beszélgetés, majd közös vita útján tekintette át az európai munkaerőpiaci mobilitással kapcsolatos kérdéseket, problémákat. A beszélgetésben az ETUC szakértői mellett képviseltette magát az Európai Bizottság illetékes igazgatósága és az Európai Szakszervezeti Intézet is. Noha az ETUC alapvetően pozitívnak tartja a mobilitást, és támogatja az EU-n belüli munkavállalást, a szegényebb országokból a gazdagabb országok felé vándorlás mind a kibocsátó, mind pedig a befogadó országokban komoly kérdéseket vet fel. A kibocsátó országok népessége, így Magyarországé is, az OECD becslése szerint 2050-re a kivándorlás miatt akár több mint 10 %-al is csökkenhet, ami rövidtávon már most is érzékelhető munkaerőhiányt, a családok szétszakítását, és hosszabbtávon a nyugdíjrendszer fenntartásában is problémákat okozhat. A befogadó országokban pedig a beáramló képzetlen munkaerő képzése, társadalomba integrálása jelenthet gondot. A beszélgetésben és a vitában résztvevők szerint az EU-nak forrásokat kell biztosítani az EU-n belüli mobil (bevándorló) munkavállalók segítésére, képzésére. Magyarországgal kapcsolatban elmondtam, hogy mi alapvetően kibocsátó, de egyben bizonyos szempontból célország is vagyunk. A magyar és keleteurópai szakszervezeteknek arra kell törekednie, amelyhez az ETUC támogatását is kérjük, hogy a kibocsátó országokban javuljanak a munkakörülmények és a fizetések. Ez különösen fontos a közszférában, ahol azalacsony jövedelmek miatt nemcsak a külföld, hanem más jobban jövedelmező ágazatok felé mennek el a munkavállalók. Fontosak lehetnek olyan kezdeményezések, amelyek elősegíthetik a jól képzett munkavállalók visszatérését.A Bizottság és az ETUC sem zárta le a témával való foglalkozást.

Azutolsó nagyobb tematikus egységben IgnacioDoreste, az ETUC szakértője az ETUC álláspontját ismertette a fogyatékkal élő munkavállalók segítésével kapcsolatos új EU tervekkel kapcsolatban. A cseh elnökség javaslatára készülő csomag fontos, mivel a fogyatékkal élők az elvileg őket védő és előnyben részesítő jogszabályi környezet ellenére is sokszor hátrányt szenvednek a mindennapokban, sokszor nem a képzettségüknek megfelelőállást kapnak. Az ETUC a csomagot üdvözli, de határozottabb kiállást vár afogyatékkal élő munkavállalók mellett, hogy az esélyegyenlőség ne csak papíron valósuljonmeg.

Az ülészárásakor Claes-Mikael Ståhl főtitkárhelyettes megköszönte a résztvevők aktív közreműködését, elmondta, hogya Bizottság várhatóan jövő év elején, még az ETUC májusi tisztújítókongresszusa előtt tartja következő ülését.

                                    Készítette:

Véber János

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók

Szakszervezete (KKDSZ) alelnöke