Tags

Related Posts

Share This

NEM VAGYUNK EGYEDÜL – nemzetközi szervezetek is követelik a magyar kormánytól a szociális párbeszéd helyreállítását

A magyar szakszervezetek, így a KKDSZ jelzései alapján,nemzetközi partnereink támogatásával jelentős nemzetközi szervezetek, az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete és az Európai Unió is kérik a szociális párbeszéd helyreállítását a magyar kormánytól

Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete, az ILO, amely világszerte őrködik a munka világával kapcsolatos jogszabályok betartásán, nemrég tartotta 110. konferenciáját.  Az ILO rendszeresen monitorozza, hogy egy adott, az ILO szerződéseit ratifikáló országban hogyan érvényesülnek munkavállalói egyéni és kollektív jogok (szakszervezeti jogok).

Magyarországon 2010 óta jelentősen sérülnek a munkavállalói és munkáltatói szervezetek érdemi társadalmi párbeszédhez való jogai. Az érdekegyeztetés fórumai formálissá váltak, különösen a közszféra területén csak látszat egyeztetések folynak.

Ennek számunkra is nagyon emlékezetes példája volt a kulturális dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának elvételéről szóló jogszabály tervezete, amelynek véleményezésére csak a 2020. évi húsvéti hétvége állt a szakmai és szakszervezetek részére. Az érdemi egyeztetés elmaradása miatt a KKDSZ is beadvánnyal fordult az ILO-hoz.

A magyar ágazat szakszervezetek konföderációk és munkáltatói szövetségek javaslata alapján, amelyet nemzetközi szakszervezeti partnereink is támogattak az ILO illetékes bizottsága megállapította, hogy a szakszervezet-ellenes megkülönböztetéssel szembeni védelem, a törvény által megengedett kollektív tárgyalások hatálya, valamint a szabad és önkéntes kollektív tárgyalásokba való beavatkozás tekintetében jelentős jogi- és gyakorlati hiányosságok tapasztalhatók.

A bizottság felkérte a kormányt, hogy haladéktalanul vegye igénybe az ILO technikai segítségét az egyezmény rendelkezéseinek való jogi és gyakorlati megfelelés biztosítása érdekében, ami egy nagyon erős jelzés akormány számára, hogy komoly problémákat kell megoldania.

A bizottság felkéri a kormányt, hogy 2022. szeptember 1-jéig nyújtson be jelentést a szakértői bizottságnak, amely a szociális partnerekkel konzultálva ad tájékoztatást az egyezmény jogi és gyakorlati alkalmazásáról.

Az Európai Unió az ú.n. európai szemeszter keretében rendszeresen ad ki a tagországokról országjelentéseket és fogalmaz meg ajánlásokat. A 2022-es országjelentés felhívja a figyelmet erre a témára is : „nincs haladás a szociális párbeszéd minőségének és átláthatóságának javításában…” írják.

Az ILO állásfoglalásáról konföderációnk a SZEF holnapján olvasható részletes tájékoztatás:

Az országjelentésről pedig itt: