Tags

Related Posts

Share This

Egy lépéssel közelebb az európai minimálbér – előzetes megállapodás

Az európai integráció először a kereskedelemre, szolgáltatásokra, majd a munkaerő szabad áramlására, és a monetáris unióra terjedt ki. A bérek és a szociális védőháló erőssége nagyon különbözőek Európai országaiban. Éppen ezért a 2010-es évek végén az EU elfogadta a Szociális Jogok Európai Pillérének alapelveit, amelyek között fontos helyen szerepel a méltányos és megélhetést biztosító bérek biztosítása.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség, az ETUC és tagállami partnerei, így a magyar szakszervezeti konföderációk régi követelése is, hogy a minimálbért az egész EU-ban egységes elvek szerint alakítsák ki, az olyan jövedelmet biztosítson, ami méltó megélhetést biztosít a munkavállóknak.

E folyamat fontos lépése, hogy több mint kétéves előkészítő munka után, az európai munkavállalói és munkáltatói szervezetek közötti többlépcsős egyeztetés után az Európai Parlament elvi megállapodást kötött az Európai Tanáccsal és az Európai Bizottsággal a megfelelő európai minimálbérről szóló irányelvek tartalmáról. Ezzel megnyílt alehetőség a jogszabály végleges megszövegezése és elfogadása előtt.

A kompromisszumos megállapodásba a szakszervezetek sok követelése is bekerült:

– a megfelelőségi határ: a minimálbérnek legalább a mediánbér 60%-át, és az átlagbér 50%-át el kell érnie (bár ez utóbbi csak erős ajánlás);

– minden munkavállalóra vonatkozik az irányelv, nincsenek kizárt csoportok,

– az irányelv szövege elismeri a szociális partnerek autonómiáját a kollektív tárgyalások és megállapodások kötése tekintetében.

A megállapodást a Tanácsnak és a Parlamentnek is jóvá kell hagynia, előreláthatólag a teljes folyamat ősszel zárulhat.

Csak ezután következhet a szabályozás tagállami implementációja, így a magyar minimálbér ezen elvek szerinti kialakítása méghosszabb időt vehet igénybe. A lépés mindenesetre erősíti a szakszervetek jogait,mivel a megállapodás rögzíti és erősíti a szakszervezetek tárgyalási pozicíóit.

Az európai minimálbérreől szóló megállapodással kapcsolatos részletes tájékoztatás a SZEF honlapján érhető el: