Tags

Related Posts

Share This

Észrevételek elküldése az EMMI-nek

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszternek, EMMI
Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkárnak, EMMI

                                                                                                  Ikt.sz.: 72/2021             

                                                           Tárgy: észrevételek a 20%-os ágazati béremelés igénylése kapcsán

Tisztelt Miniszter Úr!
Tisztelt Államtitkár Úr!

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) dolgozói – tekintettel a korábbi, évtizedes bér-befagyasztásra és az utóbbi évek megnövekedett inflációjára – már nagyon várták és örömmel fogadják a most bejelentett 20 %-os, többnyire minden dolgozónak egységesen járó, béremelést.

Az idevonatkozó kormányrendelet (682/2021 (XII. 6.)) a kulturális ágazatibéremelés esetében abból a szempontból kedvezőbb megvalósulást tesz lehetővé, hogy a döntéshozók célzottan intézményekre lebontva folyósítják a bértömeget, így nem marad el a kifizetés az egyes munkahelyeken, ellentétben azzal, ahogyan sajnos a mai napig több önkormányzati fenntartású intézménynél elmaradt a 2020. évre, valamint a 2021. évre járó 6%-os béremelés esetében.
Ezek pótlását is mielőbb várjuk! Különös tekintettel arra, hogy ahol nem kapták meg, ott a bérbe sem épülhetett be és most azok a dolgozók, akiket ez érint, hátrányba kerülnek amiatt, hogy a 6%-os emelés nélkül kapják meg a 20%-os béremelés.

A mostani rendelet abból a szempontból egyáltalán nem megnyugtató, hogy ugyan rendelkezik arról, hogy bérbe beépülő jelleggel valósul meg és valódi béremelést kell hogy eredményezzen, de egyelőre a munkahelyek csak támogatásként pályázhatják meg az ehhez szükséges anyagi forrást, ráadásul egyelőre mindössze12 hónapra fogják megkapni a nyertes pályázatok esetében is.

A rendelet szövege nem vesz ki egyetlen kulturális dolgozót sem, de információnk szerint egy kormányhatározatra való hivatkozással a kiemelt költségvetésű intézményeket nem engedi a kulturális államtitkárság pályázni, mondván, más eljárásban részint kaptak, részint pedig 2022-ben kapni fognak. Viszont a kiemelt intézményekre vonatkozóan mindössze egy kormányhatározat született (1501/2021(VII.6.)).

Álláspontunk szerint – mivel a hatályos Kormányrendelet nem zárja ki a kiemelt költségvetési intézményeket – ebben az esetben a rendelet szöveghűségéből adódóan a szóban forgó kiemelt intézmények pályázatát is be kellene fogadnia az EMMI-nek, és csak az elbíráláskor figyelembe venni azt, ami a béremelésből adott esetben már az intézményekre lebontva megvalósult, hiszen a rendlelet szövege így szól:
„…Az (1) bekezdés szerinti béremelés a Korm. határozat által biztosított források terhére és a már megvalósított bérfejlesztés figyelembevételével történik…”

Ráadásul a kiemelt költségvetésű intézmények esetében nem volt követelmény a 2021. évvel bezárólag az, hogy a többlet jövedelem beépüljön a személyi alapbérbe.

Szintén aggódunk amiatt, hogy a garantált bérminimum kifizetése és az ágazati béremelés összecsúszik, tehát a dolgozók széles körét érintően a két jogcím egybeolvad, mert az ágazat dolgozóinak jelentős része – sok esetben diplomával, sok évtizedes szakmai tapasztalattal – eddig is csak garantált bérminimumot kapta, és várhatóan most is csak a 2022. évi garantált bérminimumhoz szükséges többletet fogja megkapni.

A rendelet nem határozza meg a bázisadatot, amihez képest a 20%-os többletet számítani kell. Az EMMI-nek benyújtandó adatlapon viszont a 2021. novemberi bér az irányadó a támogatás elnyeréséhez szükséges igény beadáskor. Azon intézmények elesnek a 20%-os bértömegemelés egy részétől, ahol kimondottan átmeneti jelleggel, de 2021 novemberében éppen van betöltetlen álláshely. Ebben az esetben a frissen érkező kolléga ágazati béremelésére nem jut központi forrásból.

Álláspontunkszerint szűkös az igénylések leadására, hiszen a rendelet 2021. december 6-ánjelent meg, a beadási határidő december 15., így az igénylések beadására mindössze 9 naptári nap áll rendelkezésre, ezért bízunk benne, hogy lesz lehetőség – szükség esetén – pót igénylés beadására is.


Örömmel várva az ágazati bérfejlesztés folyósítását
, üdvözlettel:

Dobrovits Orsolya, KKDSZ elnök