Tags

Related Posts

Share This

KKDSZ tiltakozik az OSZMI ingatlanvesztése ügyében

Országgyűlési Képviselőknek
2021. szeptember 28-i ülésnapra

Tárgy: Tiltakozás az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet ingatlanjainak elajándékozása, és a múzeum veszélyeztetése ellen

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!

A T/17147-es Törvényjavaslat, az „Egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról” című tervezet szövegében a 7. számon jegyzett „A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- ésFilmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részéretörténő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXXII. törvény módosítását jelenti.
Ebből az derül ki, hogy az OSZMI, azaz az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet – amely jelenleg a Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézménye – ingatlanjai a jelen törvényjavaslat alapján átadásra kerülnek. A törvénytervezet csak az ingatlan vagyont adja az Alapítványnak és az adományozás nem vonatkozik a nem közgyűjteményi jellegű vagyonelemekre. 

Az állam három ingatlan vagyonelemet ad át. Az átadott három ingatlanból az egyik XII. kerületi ingatlan, melyben a Bajor Gizi Színészmúzeum, azaz az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítóhelye működik. A három átadandó ingatlanból erre az egyre ugyan elidegenítési tilalmat rendel el, de az ingatlanok átadása után a másik kettő, szintén XII.kerületi telek, és az I. kerületi (egyébként az örökösökkel folytatott peralatt álló) ingatlan szabadon eladható lesz. 

Ezzel az adományozással az eddigi közvagyon elveszti közvagyon jellegét.
A kedvezményezett szabadon eladhatja, a kikötés csak annyi, hogy amennyiben eladásra kerülnek az ingatlanok, akkor a tisztán megmaradt bevételt az Alapítvány alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre köteles az Alapítvány fordítani.

Az I. kerületi épületben vannak az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet jelentős gyűjteményei, és félő, hogy – bár a törvénytervezet részletes indoklása szerint:  „az ingatlanok továbbrais az OSZMI elhelyezését fogják szolgálni” –  az Alapítvány, mivel erre az épületre már az elidegenítési tilalom nem vonatkozik, eladja az ingatlant. Ebben az esetben nem lesz hol tovább működnie magának az Országos Színháztörténeti Múzeumnak és megmarad pusztán – csak kiállítóhelyként – a Bajor Gizi „emlékház”. Az ingatlanok értékesítése esetén nincs szó arról, hogy a kedvezményezett köteles továbbra is a múzeum anyagának megfelelő ingatlant biztosítani a múzeum működéséhez.

A törvénytervezet nem egyértelmű abból a szempontból, hogy ki lesz a továbbiakban a fenntartója a múzeumnak. 

Annak ellenére, hogy a jelenlegi adományozás nem vonatkozik a nem közgyűjteményi jellegű vagyonelemekre, az általános indoklásban az áll, hogy az OSZMI ezen törvényjavaslat nyomán az Alapítvány égisze alatt folytatja további működését, amellyel megvalósulhat a színházközpontú intézményvezetés.
Jelenleg van megfelelő szakmai vezetése az OSZMI-nak, a törvényjavaslat nem említi magának a múzeumnak az átszervezését sem. De egyáltalán nem egyértelmű, hogy az egyébként most az EMMI alá tartozó múzeum továbbra is az EMMI alá tartozik majd.
És az ingatlanok bizonytalansága okán egyáltalán nem látszik biztosítottnak az sem, hogy országos szakmúzeumként fog tudni a továbbiakban működni, és nem csak egy kiállítóhelyként, elveszítve azt az egyedülálló szerepét, amit most betölt. A múzeum gyűjtőterülete és gyűjteménye unikális. 

Elfogadhatatlan, hogy gyakorlatilag az állami ingatlanvagyon elajándékozásával további állami vagyon, a nevezett múzeum felbecsülhetetlen értékű anyaga kerül veszélybe, és teljesen bizonytalanná válik az évtizedek óta ott dolgozó kollégák sorsa is. 

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete felszólítja a képviselőket, hogy ne járuljanak hozzá a múzeum ingatlanjainak átadásához, ne segédkezzenek a múzeum sorsának elbizonytalanításában, hanem őrizzék meg az állami vagyont továbbra is a köz számára!

Ez az „osztogatás” nem megnyugtató az ország más – kiemelt ingatlanokban elhelyezett – pótolhatatlan gyűjtemények jövőbeli sorsát illetően. Pedig a muzeológia feladata – többek között – a magyar történelem emlékeinek töretlen folyamatának megőrzése, bemutatása is.

                                                                                              Dobrovits Orsolya
                                                                                                elnök, KKDSZ