Tags

Related Posts

Share This

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KKDSZ ALAPSZERVEZETÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA

Az Iparművészeti Múzeum KKDSZ alapszervezete szükségesnek tartja, hogy a múzeumi integráció koncepcióját  az illetékesek az érintett intézményekszakembereivel is ismertessék, és részleteiben egyeztessék.

A múzeum munkatársai, akik a legjobban ismerik a gyűjteményt és az intézmény működését, nem kaptak kielégítő tájékoztatást az integráció megvalósításának módjáról, ezért lehetőségük sem volt, hogy érdemi javaslatokat fűzzenek a koncepcióhoz. 

A közgyűjtemények a magyar és az egyetemes kultúra kiemelt intézményei. Mindaz, ami velük történik közügy, ezért elvárható lenne, hogy a döntés meghozatala előtt tájékoztassanak minket, észrevételeinket pedig vegyék figyelembe. 

Azt üdvözöljük, hogy a minisztérium intézkedni kíván a múzeumi szakmában tapasztalható, egyre fenyegetőbb szakemberhiány ellen. Azonban azt gondoljuk, hogy ezen a múzeumok és oktatási intézmények nagyobb anyagi támogatásával, illetve közös projektjeik ösztönzésével lehet pozitív irányba változtatni, nem pedig a múzeumi rendszer strukturális újraszervezésével.

A muzeális intézmények életében az ott folyó tudományos és egyéb szakmai tevékenység szempontjából kiemelt fontosságú a kontinuitás, ennek megbolygatása sok problémát hoz magával.  

Egy nem kellőképp óvatos, átgondolt, a múzeumi szakmával nyíltan és részletesen nem egyeztetett beavatkozás több kárt eredményezhet, mint hasznot. A megfelelő részletességű tájékoztatás hiánya bizonytalanságot szül, nem szolgálja egyik intézmény érdekét sem.  

Múzeumunk speciálisan az iparművészet és a design történetével foglalkozik, létrejötte óta és napjainkban is inspirációul és mértékül szolgál a kor alkotóinak. A világ több mint 50 országában vannak iparművészeti múzeumok, köztük olyan sikeres intézmények, mint a V&A vagy a MAK. Múzeumunk számos tekintetben vetekedhet az előbb említett két intézménnyel.  

Az integrálni kívánt múzeumokgyűjtőköre és feladatköre, valamint szervezeti felépítése annyira eltérő, hogyazok valódi integrációja – ha egyáltalán szükséges – csak hosszas és átgondoltszakmai egyeztetések nyomán valósítható meg.

A teljes közlemény letölthető itt

Iparművészeti Múzeum KKDSZ alapszervezete