Tags

Related Posts

Share This

A KKDSZ OT ülése egy későbbi időpontban kerül összehívásra

Kiküldésre került valamennyi OT taguknak

Kedves Kolléga!

Tájékoztatunk, hogy annak ellenére, hogy szerettük volna személyes részvétellel megtartani a KKDSZ Országos Tanácsának ülését, egyelőre a vírushelyzet és a hatályos szabályozás miatt erre még mindig nincs lehetőségünk.


A KKDSZ Alapszabálya (14.§ 5-6.) értelmében az Országos Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: „a KKDSZ éves beszámolójának és gazdálkodási jelentésének elfogadása; a következő év programjának és költségvetésének elfogadása”, valamint az Országos Tanács dönt: „az éves költségvetési terv, a tulajdoni és beruházási kérdésekről, az éves beszámoló és a munkaterv elfogadásáról”.

Tekintettel arra, hogy a KKDSZ Országos Tanácsának ülését a vírushelyzet miatt nincs ehetőségünk megtartani, ezért a tavalyi évben lezajlott módon, május 31-ig (a mérleg leadásának törvényes határidejéig) az elnökség fogja – a KKDSZ Alapszabályában rögzített módon (31. § 10.)  – távszavazással meghozott határozattal elfogadni a 2020. évi pénzügyi elszámolást és a KKDSZ beszámolóját, valamint a KKDSZ 2021. évi költségvetés tervezetét és a 2021. évi programját.

Ez az eljárás az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet alapján történik, ami a veszélyhelyzet idejére vonatkozóan rendelkezik a civil szervezetek működési rendjéről.

Majd pedig, egy későbbi időpontban, amikor már személyes részvétellel lehetőség nyílik az OT ülés megtartására (ahogyan tavaly is történt) akkor az OT elé kerül szavazásra mind a 2020. évi beszámoló, mindpedig a 2021. évi terv. Ennek megfelelően az időközben meghozott elnökségi határozat is a fenti témákban – a KKDSZ Alapszabálya szerint, valamint a bírósági eljárásokra vonatkozó hatályos rendelkezések értelmében –  az OT elé fog kerülni megerősítésre.

Természetesen attól függetlenül, hogy a döntést most május 31-ig az elnökség hozza meg, az OT anyagait valamennyi OT tag meg fogja kapni.

Várva, hogy mielőbb meg tudjuk tartani személyes részvétellel az OT-t, üdvözlettel:

Dobrovits Orsolya, KKDSZ elnök