Tags

Related Posts

Share This

Béremelésre várva – hosszúra nyúlt Ádvent

KKDSZ elnökségének válaszlevele

Áldott Karácsonyt!

Professzor dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere egy szép, az alkalomhoz illő Wass Albert idézettel kívánt Áldott Karácsonyt a Közgyűjteményi ésKözművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ-nek).
Köszönjük a kedves gesztus, de tájékoztatnunk kell arról miniszter urat és általa Magyarország Kormányát is, hogy kollégáink 2020 ádventjén nem csak a kis Jézusra hanem a kormány ígéretének teljesítésére is várakoznak.

Egyelőre hiába.

2020. május 19-én a Parlament elfogadta a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló törvényt. A törvény, munkavállalói jogok tekintetében, kedvezőtlenebb helyzetbe kényszerítette a kultúra munkásait, és a Kormány csekély ellentételezésként 6%-os béremelést ígért visszamenőlegesen 2020 januárjáig. A kormánytisztviselők is és a politikusok is a Parlamentben egyértelműen a Kormány döntésére hivatkoztak.

Az EMMI hivatalos képviselői viszont az elmúlt hónapokban változatos, kreativitásukat bizonyító válaszokat adtak a megígért, de eddig még ki nem fizetett 6%-kal kapcsolatban, hivatalos kormányhatározat és/vagy végrehajtás azonban május óta nem született e tárgyban.
Talán a várakozás izgalmát fokozandó történt eddig így?

Gyermeki lélekkel várjuk tehát a Wass Albert idézetben is szerepelő Igazság és Jóság megszületését, a 6%-os béremelés kifizetéséről szóló kormányhatározatot és a kifizetés biztosításához az intézményfenntartóknak biztosított kormánytámogatást.

Úgy gondoljuk, hogy csak a Kormány ígéretének teljesítése esetén lehet őszinte Kásler miniszter úr jókívánsága, és tudjuk mi is őszinte szívvel viszonozni azt.

KKDSZ elnöksége

Alább Prof. Dr. Kásler Miklós karácsonyi üdvözlete a KKDSZ-nek: