Tags

Related Posts

Share This

A KKDSZ kollektív szerződés börzét rendezett 2020. augusztus 25-én

Az „Átalakulási” törvény (2020. XXXII. tv.) november elsejei életbe lépésével párhuzamosan, amely a kulturális területen dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát munkaviszonnyá alakítja, az új kollektív szerződések megkötése lett az egyik legfontosabb szakszervezeti feladat, ami rendkívül nagy terhet ró a KKDSZ tisztségviselőire. Az ő munkájuk segítése és  a tapasztalatcsere céljából kollektív szerződés börzét rendeztünk, amelyen sok tisztségviselőnk és érdeklődő tagunk vett részt az ország minden részéből.

Elöljáróban Dr. Véber János röviden összefoglalta a korábbi, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma által rendezett Kollektív Szerződésekről szóló konferencián elhangzottakat.  

A rendezvény Dobrovits Orsolya, a KKDSZ elnöke megnyitóját követően tapasztalatcserével kezdődött, a kollégák beszámoltak a jogviszonyváltás körüli rengeteg bizonytalanságról és problémáról, továbbá kollektív szerződés-kötésük jelenlegi állásáról.  

Ezt követően Dr. Frank Andrea, a KKDSZ jogásza tartott előadást az új megkötendő munkaszerződések és a kollektív szerződések témakörében, majd Dr. Szabó Imre Szilárd, munkajogász, a Munkástanácsok Országos Szövetsége titkárságvezetője, a Munkaügyi tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (korábban Jogpontok) szolgáltatást mutatta be, melyet bármilyen kollektív munkajogi kérdésben ingyenesen igénybe lehet venni. 
Krémer Balázs pedig a mediátori szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről tartott előadást. A résztvevők valamennyi előadónak sok kérdést tettek fel.

A tapasztalatcsere, egymás munkájának segítése különösen fontos ebben a nehéz helyzetben, így a rendezvény folytatását tervezzük.

Köszönjük előadóink és résztvevőink aktivitását!

Krémer András
Dr. Frank Andrea előadása
Dr. Szabó Imre Szilárd előadása