Tags

Related Posts

Share This

IV. 5-i Kormány Rendelet

A teljes rendelet itt olvasható: Magyar Közlön

Részlet:

3. A veszélyhelyzet alatt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosítása érdekében szükséges intézkedése:

18. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását nyújtószolgáltatók, intézmények fenntartói, a közgyűjtemények fenntartói, aközművelődési intézmények fenntartói, valamint a helyi önkormányzatok erendelet hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül – az SZGYF honlapjánközzétett módon – adatot szolgáltatnak az SZGYF-nek azokról a 60. életévüket benem töltött és nem krónikus beteg foglalkoztatottjaikról, akik aveszélyhelyzettel összefüggésben – különösen az elrendelt rendkívüli szünet, járványügyi zárlat vagy más intézkedés idejére – mentesültek a munkavégzésikötelezettség alól.

(4) A veszélyhelyzet időtartama alatt a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosítása,
illetve az otthonukban élő, elsősorban idős rászorulók szociális
alapszolgáltatásának
biztosítása érdekében az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatottak az
SZGYF döntése alapján a munkaszerződéstől, kinevezéstől eltérő
foglalkoztatás útján, az SZGYF vagy harmadik személy által fenntartott
szociális szolgáltatónál, szociális intézménynél, gyermekek átmeneti
gondozását nyújtó intézménynél vagy gyermekvédelmi intézménynél is
foglalkoztathatók.
(5) A fenntartó az SZGYF-től kérheti a (4) bekezdés alapján nála
történő foglalkoztatást, ha az általa fenntartott
szociális szolgáltatónál, szociális intézménynél, gyermekek átmeneti
gondozását nyújtó intézménynél, illetve
gyermekvédelmi intézménynél jelentkező munkaerőhiány az ellátás
biztonságát veszélyezteti.
(6) A (4) bekezdés alapján a foglalkoztatottat a (2) bekezdés e)
pontja szerinti körülményekre, a várható napi utazási időre és a
végzettségére figyelemmel lehet foglalkoztatni. 60 éven felüli személy
és krónikus beteg a (4) bekezdés alapján nem foglalkoztatható.
(7) A foglalkoztatott a (4) bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az
általa ellátott munkakörre előírt, de legalább
a szerződése, kinevezése szerinti alapbérre, illetményre jogosult. A
munkabért, illetményt továbbra is a foglalkoztatott szerződése,
kinevezése szerinti munkáltató fizeti meg. Ha az ellátott munkakörre
előírt munkabér, illetmény magasabb, mint a szerződés, kinevezés
alapján járó alapbér, illetmény, az a munkáltató, amelynél a
foglalkoztatás történik, a különbözetet megtéríti a szerződés,
kinevezés szerinti munkáltatónak.
(8) A (4) bekezdés szerinti foglalkoztatás időtartama alatt a
munkáltatói jogokat– a jogviszony megszüntetése
kivételével – az a munkáltató gyakorolja, amelynél a foglalkoztatás történik.
(9) A (4) bekezdés szerinti foglalkoztatás az SZGYF által
meghatározott időpontban, de legkésőbb a veszélyhelyzet
megszűnésének időpontjában megszűnik.

A teljes rendelet itt olvasható: Magyar Közlöny

http://tamogatoweb.hu/index.php/jogszabalyfigyelo/jogszabalyok-2020/482-88-2020-iv-5-korm-rendelet