Tags

Related Posts

Share This

Fiatal KKDSZ résztvevők beszámolói nemzetközi szakszervezeti rendezvényekről

A KKDSZ jövője szempontjából fontos, hogy minél több fiatal szakszervezeti tag vegyen részt nemcsak hazai, hanem nemzetközi képzéseken is, vagy minél több fiatal vegyen részt egyéb nemzetközi fórumon,  szakszervezeti rendezvényen.
Az alábbiakban – időrendi sorrendben – két beszámoló olvasható. Az egyik Kőműves Renáta, a másik Tóth Krisztián írása. Mindkét szerző fiatal munkavállaló és egyben KKDSZ tag, és mindkét rendezvényen a téma a mostani és a jövőbeni fiatalok munkavállalására vonatkozó érdekérvényesítés volt.
Kőműves Renáta nemrég érkezett haza Torinóból, és az ILO szervezésében utazhatott, Tóth Krisztián pedig az ETUC szervezésében töltött el néhány napot Stockholm mellet még tavaly ősszel, de eddig az ő összefoglalóját sem tettük még közzé, ezt is most pótoljuk. 

Boosting unions’ participation to guaranteequality transitions and employment to young people in Europe
Åkersberga (Svédország), 2018. október 2-4.

2018 október elejénkerült sor az Európai Szakszervezeti Konföderáció (ETUC) „Fiatalok Bizottsága” szervezésében a „Szakszervezetek részvételének fokozása az európai fiatalok minőségi átmenetének és foglalkoztatásának biztosítása” című  konferencia zárórendezvényére. Az összejövetel célja az volt, hogy a program vezetői beszámoljanak az eredményekről, melyet azután a különböző országok szakszervezeti küldöttei tovább árnyaltak. Mindezekre az első napon került sor.

A második napdélelőttjén tanulmányi úton vehettünk részt különböző svédországi szakszervezeti központokban. Én a Landsorganisationen i Sverig (Svéd Szakszervezeti Konföderáció) központjába látogattam el, mely 14 szakszervezetet tömörít, hasonlóan a magyar Szakszervezetek Együttműködési Fórumához (SZEF). Itt a fiatal szervezetük vezetői előadást tartottak számunkra, melyben bemutatták a szervezetet és tevékenységeiket. A délután folyamán világkávéházat (world café) szerveztek, melynek során 5-8 különböző nemzetiségű emberekből 12 csoportokat alakítottak ki. Minden csoport feladata az volt, hogy kitaláljon egy karaktert, aki 2030-ban él, 25 éves, tökéletes az élete, és az első munkahelyén munkavállaló. Ennek a karakternek kellett a napi teendők listáját megírni.

A harmadik nap délelőttjén minden csapat bemutatta a karakterét, majd mindenki szavazhatott a legjobbra. Ezután összegeztük a közös pontokat. E tevékenység célja az volt, hogy a Youth Garantee Programot (az Ifjúsági Garanciaprogramot) milyen irányba fejlesszék tovább a 2020-asévekben. A konferenciát Ylva Johansson, a svéd munkaügyi miniszter zárta beszédével, melyben bemutatta hogyan oldották meg kormánypárti és ellenzékiösszefogással a 2014-ben főként a fiatalok körében magas munkanélküliség problémáját,illetve milyen felmérő és továbbképző programokat alakítottak ki migránsok számára. 

No de mi volt akonferencia/workshop tanulsága számomra? Az egyik legfontosabb, hogy a magyar szakszervezetek hatalmas lemaradásban vannak a nyugati és északi országokszak szervezeteihez képest. A Youth Garantee Program is csak kis részben hasznosult a fiatal magyar munkavállalók körében. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar szakszervezetek csekély érdekérvényesítő képessége részben az alacsony taglétszámból fakadhat. Az LO 14 szakszervezete 1,4 millió munkavállalót tömörít, és vannak cégek, ahol 80%-ot is eléri a tagok száma. Ugyanez Magyarországon kivételes esetben 10% lehet. Csupán a tagdíjakból befolyó összegekből számos programot finanszíroznak, mint például minden középiskolában órarendbe beépített órák a munkavállaló jogairól és kötelezettségeiről, népszerűsítő tevékenységek fesztiválokon, szórólapok, plakátkampányok stb. Ugyanakkor ilyen magas taglétszám mellet sikeresebb sztrájktevékenységet is tudnak folytatni. A másik konklúzió, hogy a fiatal Z generációs munkavállalóknak merőben más igényei vannak, mint idősebb kollégáiknak, így a digitális társadalom új kihívások elé állítja a munkáltatókat minden szektorban. Mivel ez a generáció nagyon fontosnak tartja a pontos tájékoztatást, információszerzést, világossá vált, hogy elengedhetetlen volna a humán területen tanuló egyetemisták tájékoztatása, képzése, felkészítése a munkaerőpiacra.

Tóth Krisztián, Miskolc

European Youth Academy on the Future of Work
Európai fiatalok akadémiája a munka jövője témakörében
2019. április 1-5. Torino

            Az International Labour Organization (ILO, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) fennállásának 100. évfordulóját ünnepli. Ennek keretében került megrendezésre 2019. április 1 és 5 között egy öt napos képzés Torinoban az InternationalTraining Centre (ITC, Nemzetközi Képzési Központ) torinoi Campusán. A találkozót megelőzte egy online képzés március folyamán, és ezzel biztosítottak lehetőséget az előzetes felkészülésre, az ILO munkájának és stratégiájának megismerésére. Központi téma a fiatalok munkaerőpiacra való belépésének nehézségei, valamint a munkavállalásuk kapcsán jelentkező egyéb problémák. Mivel viszonylag új tagja vagyok a KKDSZ-nek, komolyan vettem a felkészülést, a szakszervezet felépítésének, működésének feladatainak megismerését.

            Nagy izgalommal vártam a torinoi képzést, hogy megismerhessem Európa különböző országaiból érkező szakszervezeti tagokat, vezetőket, aktivistákat. Biztos voltam benne, hogy rengeteget tanulok majd tőlük személyesen és a képzés során egyaránt. A fogadásunk, a szervezés, a logisztika, a képzés felépítése, a csoportok beosztása, az ellátás, a csapatépítő programok megszervezése egytől egyik tökéletes volt. 52 fő vett részt, nyolc fős csoportokban zajlott a munka. Külön felhívták a figyelmünket, hogy ne legyünk szégyenlősek, ne aggódjunkazon, hogy nem beszélünk tökéletesen angolul, a lényeg, hogy szólaljunk meg, mondjuk el a véleményünket, vegyünk részt aktívan az előadásokon és a csoportmunkákon. Kényszer viszont soha nem volt, minden önkéntes alaponműködött. Ez nagy megnyugvás volt számomra és minden erőmmel azon voltam, hogya lehető legtöbbet megértsek és érthetően fogalmazzam meg a véleményem, tapasztalataim, elsősorban csoporttársaimnak. Minden előadás rendkívül tartalmas volt, végig fenntartották az előadók az érdeklődésünket, valamint rengeteg csoportmunka adott lehetőséget az interaktivitásra, kreativitásunk kiterjesztésére.

Első nap bemutatkozott az ILO, végigvettük a történetét, céljait és fő stratégiai törekvéseit, azok fő pilléreit, mint a munkavállalók képességeinek fejlesztése, a munkahelyek és munkakörülmények fejlesztése, fenntartható és tisztességek körülmények biztosítása.

A második nap fő témái a globalizáció, a klímaváltozás és a digitalizáció. Mindegyik nagy probléma a munkavállalók, a munkaadók, a kormány és a társadalom számára egyaránt. A második nap végén  csapatépítő programon vehettünk részt, szabadulószobába vittek bennünket, ahol különböző szobákban különböző kihívásokkal kellett szembenéznünk. A funkcióját teljes mértékben betöltötte, a csapatunk megtanult együtt gondolkodni és összedolgozni, viszont a feladatot csak 60%-ban teljesítettük, kémikusokként nem sikerült megállítanunk egy vírust.

A harmadik nap a munkaerőpiac köré összpontosult.  Az aktív dolgozók számának csökkenését, az elöregedő társadalom problémáját és a fiatalok lehetőségeit jártuk körbe. Sok mindent meg tudtunk a foglalkoztatás típusairól, az esetleges buktatókról, a továbbképzések, átképzések fontosságáról. Este egy újabb csapatépítő programmal örvendeztettek meg bennünket: a városközpontban egy gyönyörű étteremben szolgálták fel a vacsorát. Igazi olasz különlegességeket kóstolhattunk, valamint élő zene kíséretében táncolhattunk, mulathattunk. A szervezés itt istökéletes volt.

A negyedik napon a szociális egyenlőtlenségek kerültek a középpontba: az országok közötti egyenlőtlenségek, a vagyoni különbségek, a mélyszegénység, a jövedelemkülönbség, a növekvő mobilitás, az oktatáshoz való szabad hozzáférés biztosítása és a diszkrimináció különböző típusai.

Az ötödik, záró napon a képzés során használt táblagépünkön egy kérdőívet kellett kitöltenünk a hetimunkánkra, tudásunkra, megszerzett ismereteinkre vonatkozóan, melyből kiderült mennyi mindent tanultunk a képzés során.

A hét nagyon hamar véget ért, a teszt után már indultunk is a reptérre.

Nagyon hálás vagyok, ez a rendezvény volt az első, melyen részt vettem a KKDSZ-nek köszönhetően. Sokat tanultam, rengeteg ismeretet szereztem a szakszervezeti munkáról, az európai országok különbözőségeiről, sok embert megismertem, fejleszthettem anyelvtudásomat és megtapasztalhattam, milyen egy profin megszervezett képzésen részt venni, kiemelkedő előadókat meghallgatni. Mindenkit csak biztatni tudok, hogy vegyen részt aktívan a szakszervezet munkájában, tájékoztasson minél több munkavállalót a lehetőségeiről, jogairól, vegyen részt előadásokon és legyennyitott a világra!

Sopron, 2019. április 11.

Kőműves Renáta

KKDSZ Soproni Összevont Alapszervezet