Tags

Related Posts

Share This

Nő Nap – EPSU Women’s Day

Közszolgálatok megerősítése – dupla nyereség a nemek közötti egyenlőség számára
EPSU üzenetek a Nemzetközi Nőnapon

Az Európa-szerte 8 millió munkavállalót képviselő EPSU idén március 8.-án a közszolgálatok nemek közötti egyenlőség elérésében betöltött kulcsfontosságú szerepére hívja fel a figyelmet. 2019-ben a Nemzetközi Nőnap éppenhogy megelőzi az ENSZ Nők helyzetével foglalkózó bizottság ülését, ami ebben az évben a közszolgálatokhoz való hozzáférés és a nemek közötti egyenlőség témáját tárgyalja. 

A ”Közszolgálatok megerősítése – dupla nyereség a nemek közötti egyenlőség számára” címszó alatt futó kampány egyrészről a megfizethető, elérhető közszolgáltatásokért, valamint a közszolgáltatásokban dolgozók megbecsüléséért, tisztes bérekért és mukafeltételekért szólal fel, illetve e kettő közötti szoros kapcsolatra hívja fel a figyelmet. A nők a közszolgáltatások használóinak élvonalába tartoznak, így az azok alulfinanszírozottsága, privatizációja, minőségének romlása őket érinti legsúlyosabban. Sok közszogálati szektorban pedig  a nők alkotják a munakerő nagyját, munkájuk és erőfeszítésük pedig sokszor nincs megfelelően megbecsülve és megfizetve.

Ezeknek fényében EPSU és tagszervezetek többek között a nők által végzett munka megbecsülésének, a közszolgálatokban az ”azonos értékű munkáért azonos fizetés” elv (többek között szociális párbeszéden és kollektív tárgyalásokon kereszüli) megvalósításának, és a közszolgáltatásokba történő állami beurházásoknak fontosságát hangsúlyozzák.