Tags

Related Posts

Share This

Sztrájkbizottságok alakulása

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 2019. január 15-ei Ügyvivő Testületi ülése – összefüggésben az elmúlt hónap szakszervezeti akcióival – megalakította  Közszolgálati Sztrájkbizottságot.

Az összehangolt, egységes közszolgálati sztrájk lehetőségét a megalakult sztrájkbizottság vizsgálja meg és méri fel.

A KKDSZ 2019. január 8-ai elnökségi ülése, a SZEF ÜT áláspontjára készülve, megfogalmazta a közös fellépés érdekében az alábbi követeléseket:

– összhangban a SZEF által az OKÉT-on képviselt állásponttal, a hatályos közalkalmazotti bértáblában az A1. fokozat esetében a minimálbért, a B1. fokozat esetében a garantált bérminimumot kell beállítani, majd a bértáblát e szerint indexálni egészen az E17. fokozatig;

– összhangban a SZEF által az OKÉT-on képviseltekkel, szükséges az ágazatainkban is a diplomás bérminimum bevezetése, melyet az F1. fokozatnál kell a Kjt. szerinti bértáblába beállítani, majd az F1. fokozat feletti részét a bértáblának ez alapján indexálni;

– a diplomás bérminimum összegének megállapításáról, a SZEF tárgyalódelegációjának tagjaként, tárgyalásokat kell kezdeményezni,

– követeljük a kulturális ágazati pótlék 2019. január 1-vel történő 50%-os emelését,

– követeljük a Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (KÁÉT), rendszeres, negyedévenkénti, írásbeli előterjesztések alapján történő összehívását; kizárólag az állam érdemi felhatalmazással bíró képviselőjének, az önkormányzatok képviselőinek és a szakszervezetek képviselőinek meghívása mellett.

E sztrájkbizottság nem azonos a SZEF tagszervezet MKKSZ és SZÁD által a sajtóban meghirdetett sztrájkkezdeményezést koordináló testülettel. 

Az MKKSZ és a SZÁD kezdeményezése jelenleg kizárólag az önkormányzati és kormányzati igazgatásban dolgozó köztisztviselők, valamint a szociális ellátási terület dolgozóinak problémáira vonatkoztóan került meghirdetésre.

Erre vonatkozóan  ld! http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/sajto0117.pdf

A sztrájk-kezdeményezésekkel kapcsolatosan a jövőben is korrekt, hitelt érdemlő módon fogjuk tájékoztatni a KKDSZ tagságát, szükség esetén az alapszervezeti titkárokon keresztül felmérjük a sztrájkhajlandóságot a könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazatban.

A közszolgálati sztrájkokkal kapcsolatos jövőbeli információk birtokában frissíteni fogjuk jelen oldalbejegyzésünket.