Tags

Related Posts

Share This

Petició átadás és sajtótájékoztató ma

 

 

 

Tisztelt Szerkesztő Asszony!

Tisztelt Szerkesztő Úr!

 

 

Meghívom a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ)

 

Sajtótájékoztatójára,

mely során

egy húsz méteres aláírási ívvel ellátott petíció kerül átadásra Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár részére!

 

Időpont és helyszín: 2018. január 22, 11 – 12 óra között. Budapest, Szalay u. 10-14. EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság előtt.

A Magyarországon dolgozó összes könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési dolgozók negyede aláírásával követeli a bértárgyalás megindítását, mely aláírások és a petíció szövege több mint 20 méter hosszú aláírási íven kerül átadásra!

  1. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, 11 és 12 óra között kerül átadásra az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága részére az a közgyűjteményi és közművelődési intézményekben dolgozók által aláírt petíció, mely a KKDSZ-szel történő bértárgyalás megkezdését követeli, és amelyet 2017. decemberében és január elején az összes, e szakmákban dolgozó munkavállalók negyede írt alá.

A petíció szövegét ld!

https://kkdsz.hu/wp-content/uploads/2018/01/Peticio_a_berrendezesert.pdf

Tervezett program:

–          11 óra: Csóti Csabának, a KKDSZ elnökének beszéde

–          11 óra 10 perc: a petíció felolvasása, a több mint 20 méter hosszú petíció bemutatása a sajtó képviselőinek

–          11 óra 15 perc: sajtótájékoztató

–          11 óra 30 – 11 óra 45 perc: a petíció átadása az államtitkár úrnak vagy képviselőjének.

–          12 óra: a rendezvény zárása.

Az elnöki beszéd tervezett főbb pontjai:

A 2018. év a közgyűjteményi és közművelődési bérhelyzetet tekintve azt hozta, amire a KKDSZ már egy évvel ezelőtt felhívta a figyelmet: az egyenlőségnek azt a rossz értelmezését, melyben képzettségtől és tapasztalattól függetlenül minden munkavállaló ugyanannyit keres.

Így ma

–          egy 30 éve művelődési házban dolgozó technikus,

–          egy doktori fokozatot szerzett muzeológus vagy levéltáros,

–          egy többdiplomás könyvtáros,

–          egy nyugdíj előtt álló, főiskolai végzettségű népművelő,

ugyanazt a bért, a garantált bérminimumot keresi.

E helyzet elkerülése érdekében a KKDSZ a múlt évben érdemi tárgyalásokat kezdeményezett a munkáltatót képviselő államtitkársággal – eredménytelenül.

Követelések (az elnöki beszédben is elhangzik):

–          általános bérrendezés e szakmákban,

–          az általános bérrendezés elmaradása esetén a kulturális bérpótlék 50%-os emelése 2018-ban,

–          az „elfelejtett”, nonprofit kft-kbe (ki)szervezett munkavállalók bérének emelése és/vagy a kulturális bérpótlék részükre történő biztosítása!

Következmények:

A petíció átadását követően, februárban, a KKDSZ felméri a könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési területen a sztrájkhajlandóságot.

 

Egyéb információ és időpont egyeztetés kérhető:

 

Dobrovits Orsolya, KKDSZ irodavezető: 30-255 4864

Csóti Csaba, KKDSZ elnök: 30-786-8425

 

Tájékoztatásul –lsd. itt alább – küldöm a Hoppál Péter államtitkár úr számára írt, a petíció átadását bejelentő levelünket.

 

Üdvözlettel,

Dobrovits Orsolya

 

————————————————————–

Ikt. sz.. 7-1/2018.

 

Dr. Hoppál Péter                                                                                        hiv.sz.:

kultúráért felelős államtitkár úr

részére

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

Tájékoztatom, hogy 2017. november végén a Szépművészeti Múzeum munkavállalói, szakszervezeti tagok és szakszervezeti tagsággal nem rendelkezők egyaránt, kezdeményezték egy nyílt levél (petíció) megfogalmazását ön felé, melyben a közgyűjteményi és közművelődési ágazat bérproblémáira kívánták felhívni a figyelmet.

 

Kezdeményezésük megvalósításához a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) segítségét kérték, melyet a KKDSZ elnöksége, kikérve a tagság véleményét, biztosított, ehhez a részben a szakszervezeten kívülről indult kezdeményezéshez.

 

  1. december végén és 2018. január elején így a könyvtárakban, múzeumokban, levéltárakban és művelődési házakban dolgozók negyede írta alá a petíciót.

 

E petíció szövegét és az összegyűlt aláírások másodpéldányát 2018. január 22-én, délelőtt 11 óra 30 és 11 óra 45 perc között kívánjuk átadni önnek az EMMI Kulturális Államtitkársága Szalay utcai épülete előtt.

 

Tájékoztatom, hogy az átadásra a sajtó képviselői meghívást kapnak.

 

Kérem, hogy a petíció átvételéhez személyes jelenlétét, vagy – akadályoztatása esetén – az államtitkárság megfelelő szintű képviseletét biztosítani szíveskedjen.

 

Budapest, 2018. január 17.

 

Üdvözlettel,

 

Csóti Csaba

elnök

KKDSZ