Tags

Related Posts

Share This

Cserhalmi Henriette kitüntetése

Cserhalmi Henriette KKDSZ alapszervezeti titkár és megyei elnök 2017. december 15-én Zalaegerszegen, a város dísztermében Zalaegerszegért díjat vett át a polgármestertől. A díjat a szakmai és érdekvédelmi munkája elismeréseként kapta.
Gratulálunk, és ezúton is köszönjük Cserhalmi Henriettnek a sok évtizedre visszanyúló eredményes érdekvédelmi munkáját!

A díjátadó ünnepség alkalmával a következők hangzottak el:

Cserhalmi Henriette, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvrestaurátora

  1. szeptember 8-án született Nagykanizsán. Középiskolai tanulmányait a Winkler Lajos Vegyipari Szakközépiskolában végezte.

1983-ban kezdett dolgozni könyvkötőként Zalaegerszegen, a megyei könyvtárban.

1988-ban szerzett felsőfokú képesítést az Országos Széchényi Könyvtár restaurátor oktatóműhelyében, azóta a megyei könyvtár könyvrestaurátora.

Nagy szakmai hozzáértéssel kezeli a könyvtár muzeális értékű állományát, ennek keretében régi napilapok savtalanítását, újrakötését végzi. Emellett a megye közintézményei, egyházai egyedileg felmerülő restaurálási, állagmegóvási feladatait is ellátja.

A zalai közgyűjtemények és a szlovéniai magyar nemzetiség intézményei is számíthatnak segítségére kötészeti, restaurálási, állagmegóvási kérdésekben.

Az ő érdeme, hogy a megyei könyvtár muzeális gyűjteménye konzerválásra kerül – és a digtalizációhoz megfelelő minőségűvé válik. Neki köszönhető a Zsinagóga felújításakor a falból előkerült alaprajzok és iratok megmentése. Fontos számára az érdekvédelem. Jelenleg a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének Zala Megyei elnöke. Több éven át elnöke volt a Lakhatásért Közalapítványnak, majd kuratóriumi tagja a Millecentenáriumi Közalapítványnak. Közéleti munkája során kiemelt figyelmet fordított a rászorulók támogatására.

Cserhalmi Henriette a Zalaegerszegért díjat 2017-ben több évtizedes magas színvonalú szakmai, kulturális és érdekvédelmi tevékenységéért veheti át.