Tags

Related Posts

Share This

A KKDSZ szolidáris a sztrájkoló önkormányzati dolgozókkal!

A KKDSZ szolidaritási nyilatkozata

A könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési dolgozók képviseletében a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) szolidaritást vállal a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) az önkormányzati hivatalok munkavállalóinak érdekében 2017. július 17-re hirdetett sztrájkjával. Az MKKSZ követelése, hogy az önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, ügykezelők és munkavállalók bére éppen olyan arányban emelkedjen, amennyivel a minimálbér emelésére sor került. Ennek teljesítése nélkül nem beszélhetünk a munkavállalók megbecsüléséről, a teljesítmény elismeréséről! Az MKKSZ által képviselteket ért méltánytalanságot valamennyi könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési dolgozó megtapasztalta, ezért a KKDSZ folyamatosan küzd a jelenleg igazságtalan bérezés minden káros következménye ellen. Az ellen a hátrányos megkülönböztetés ellen, amit a befagyasztott közalkalmazotti bértábla jelent! Egyenlő munkáért, egyenlő feltételek között, azonos bérezési rendszert követelünk! Az azonos bérezési rendszer azonban ne a „nyomor egyenlőségét” jelentse, ne azt, hogy mindenkit minimálbéren foglalkoztatnak! A forrást biztosító munkáltató, a magyar állam teremtse meg a tisztességes bérrendszer alkalmazásának feltételeit!

Budapest, 2017. július 14.

A KKDSZ elnöksége nevében

Csóti Csaba

elnök

KKDSZ

 

Az MKKSZ által szervezett sztrájkról bővebben: http://www.mkksz.org.hu/