Tags

Related Posts

Share This

Beszámoló a KKDSZ 2017. március 22-i kongresszusáról

Beszámoló a KKDSZ 2017. március 23-ai kongresszusáról

 

  1. március 22-én, szerdán tartotta a KKDSZ XIII., rendes évi kongresszusát.

A Kongresszus a napirendeknek megfelelően elvégezte munkáját. Csóti Csaba elnök előterjesztése alapján a Kongresszus módosítások nélkül elfogadta a szakmai és pénzügyi beszámolót a 2016. évről, illetve a szakmai és a pénzügyi tervet a 2017. évre.

Dobrovits Orsolya irodavezető a szakmai beszámoló kiegészítéseként tájékoztatta a Kongresszust a KKDSZ alapszervezeti titkárai által az Iroda számára küldött, a 2016. évet értékelő beszámolók legfontosabb pontjairól, azok értékeléséről. (Kollektív szerződések helyzete, szakszervezeti kapcsolattartás, részvétel a helyi érdekegyeztetésekben stb.)

Az előzetes napirendnek megfelelően került sor a tisztújításokra is.

A KKDSZ Elnöksége két taggal egészült ki. Aczél Esztert, a Múzeumi Tagozat, míg dr. Vincze Zoltánt a Közművelődési Tagozat állította jelöltként a kongresszus elé. Mindkét jelölt bizalmat kapott.

A KKDSZ Felügyelő Bizottságának új elnöke Prait Zoltánné, új tagja Zentai Zoltánné lett. A harmadik FEB tag személyében nem történt változás, e tisztséget továbbra is Lorányi Judit tölti be.

A KKDSZ – Kiss Ernő elnökségi tag, kongresszusi küldött által a helyszínen tett javaslata alapján – határozatot hozott arról, hogy a KKDSZ fellép a szakmai kitüntetések átalakításának folyamat ellen, illetve annak érdekében, hogy a KKDSZ továbbra is aktív szereplője legyen a szakmai kitüntetések elbírálásának.

A Kongresszus utolsó harmadában előbb Papp Katalin alelnök mutatta be a szakszervezeti tagság előnyeit, kitérve olyan napi, gyakorlati kérdésekre is, mint a KKDSZ tagkártya által biztosított kedvezmények. Ezt követően dr. Véber János alelnök foglalta össze a bérharc 2017. évi helyzetét és feladatait, külön kitérve a minimálbér-garantált bérminimum kérdésére, továbbá a 2017. évre bevezetett bérpótlék hatására, valamint a továbblépés lehetőségeit.

A két tájékoztatót több hozzászólás követte, melyek a KKDSZ elnöksége számára számos, a stratégia kialakításában jól használható információt hordoztak.

A hozzászólásokat elnöki összefoglaló zárta, majd a Kongresszus, tekintettel arra, hogy a küldöttek részéről egyebekre történő javaslat nem érkezett, berekesztésre került.

img_20170322_144236_kong_vicze img_20170322_144142_kong_szegszardy