Tags

Related Posts

Share This

Ülésezett a KKDSZ Országos Tanácsa

Május 29-én tartottuk Országos Tanácsunk (OT) ülését, ahol alapszervezeti titkáraink megtárgyalták és elfogadták szakszervezetünk 2023. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját, továbbá a 2024-es költségvetésünk és szakmai programunk tervezetét.
Dobrovits Orsolya, KKDSZ elnök kiemelte a képzések, közösségi élet élénkítésének, a szolidaritás erősítésének fontosságát és hangsúlyozta, hogy ezekre a területekre különíti el a legtöbb anyagi forrást az idei évben a KKDSZ.
Szintén hangsúlyos az idéi év programjában a munkaegészség kérdése. Ezt a területet Piller Mónika, alelnök foglalta össze. Az OT levezető elnöke dr. Véber János, alelnök volt, aki rövid kitekintést adott a nemzetközi ügyekre vonatkozóan is.
Ezt követően az OT részletesebben foglalkozott a nemrég napvilágra került kulturális törvény tervezetével, amely elfogadhatatlan mértékű centralizációt és bizonytalan helyzetet teremtene.
A KKDSZ egyes országos tagozatvezetői (Csóka Edit, Kiss Vendel és Kuckó Andrea) kiemelték a legfontosabb elemeket az ismert – bár nem hivatalos – törvénytervezet szövegéből és megvitatták a résztvevőkkel szakmai, szakszervezeti szempontból. Az OT tagjai közösen megpróbálták felmérni a várható változások hatását a teljes kulturális területre vonatkozóan.
Az ülés végén szakszervezeti és szakmai érdekvédelmi szervezetek vezetőivel kerekasztalbeszélgetés keretében vitattuk meg az új kulturális törvénnyel kapcsolatos közös fellépés lehetőségét. Közösen megemlékeztünk szakszervezetünk alapítása 35. évfordulójáról is a tisztségviselőknek átadott emléklappal.