Tags

Related Posts

Share This

Szekszárdi KKDSZ nap

KKDSZ nap, Szekszárd

2023. június 20-án szakszervezeti napot tartott az Illyés Gyula Könyvtár KKDSZ alapszervezete. Hasonló alkalomra meglehetősen régen került sor.

Vendégeink voltak Dobrovits Orsolya a KKDSZ országos elnöke, és Kissné Bella Judit, elnökségi tag, könyvtári tagozatvezető (Sopron, Széchenyi István Városi Könyvtár), akiknek idejét, energiáját, felvetéseit ezúton is köszönjük!
A Wosinsky Mór Múzeumot és a Tolna Vármegyei Levéltárat képviselő dolgozók mellett Bátaszékről, Paksról, Pécsről, Székesfehérvárról is érkeztek érdeklődők.

A délelőtt folyamán a megjelent 26 fő előtt Dobrovits Orsolya elnök ismertette a KKDSZ jelenlegi küzdelmeit, az elmúlt időszak szakszervezeti fejleményeit, kitérve a bérhelyzet alakulására, a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók státuszának megváltozásával járó, tapasztalt hátrányokról.

Reményeim szerint inspiratív hatással is bírt az érdeklődőkre azok a szakszervezeti „jógyakorlatok” a megyei összefogásról, amik az egységes, demonstratív fellépések esélyeit példázták (pl. Zala megye). A szakszervezeti tagság bővítésének fontossága, a megyei összefogások jelentősége is más megvilágításba került a hazai pozitív kiállások, főként viszont egyes európai országok szakszervezeti életének néhány példája nyomán.

Az ülésen felmerült kérdések szerteágazó voltuk mellett is a fő csapásirány az ágazatot érintő várható átszervezések kérdése volt, az evvel kapcsolatos információkból leszűrhető következtetések megbeszélése volt.

Szó esett még nemzetközi kapcsolatokról és azok jelentőségéről, a 2022-es petícióról és az idei bérfelmérésről, a szolidaritással kapcsolatos tapasztalatokról, a szakszervezetek egymáshoz való viszonyáról, a múzeumok kht-vá alakításának lehetséges kiterjesztéséről és ennek következményeiről.

A délután folytán kötetlenebb beszélgetés formájában az alapszervezeti tagok cserélhettek eszmét az elnökségi tagokkal, a szakszervezeti életről, a helyi sajátosságokról, a kollektív szerződés jelentőségéről, a toborozási nehézségekről és a kommunikációs buktatókról.

Összességében elmondható, hogy a jövőt illető bizonytalanság ellenére a szakszervezeti nap jól sikerült, igény mutatkozott a rendszeresebb szakszervezeti életre és összefogásra. Friss, naprakész betekintést, új impulzusokat nyerhetett minden kedves megjelent, a fiatalabb kollégák új felismerésekre tehettek szert. 

Kovács Norbert, alapszervezeti titkár