Share This

Legfontosabbak a KKDSZ-ről

A KKDSZ képviselője:
Csóti Csaba, elnök
(2016. április 14-től)

Alelnökök:
Papp Katalin 
Dr. Véber János

 

A KKDSZ központi iroda címe:
1054 Budapest, Akadémia u. 11. mfsz.
Telefon: (06 1) 338-2648, vagy a (06 1) 483-0415, (06 1) 483-0507;
E- mail: kkdsz@kkdsz.hu
Honlap: http://www.kkdsz.hu
A KKDSZ jogásza Dr. Frank Andrea, elérhető a KKDSZ Irodán keresztül, irodavezető: Dobrovits Orsolya.

 

A KKDSZ 1989. április 8-án alakult független, demokratikus szakszervezet.

Tagjai könyvtári, múzeumi, levéltári, művelődési intézményi és egyéb közgyűjteményi (pl. állat- és növénykertek), közművelődési (pl. szabadidő parkok, ifjúsági és gyermekházak) intézményekben fő- és részmunkaidős dolgozói, nyugdíjasok.
A KKDSZ tagdíjbevételekből tartja fenn működését és szolgáltatásait. Fő feladata: a munkahelyek védelme, a bérek és a juttatások emeltetése, a kollektív és egyéni munkavállalói jogok érvényesítése, valamint az intézmények működőképességének megtartásában és a költségvetések biztosíttatásában való közreműködés. 
A szakmai és munkaügyi törvények, jogszabályok megalkotásában való részvétel: véleményezés, javaslattétel. A munkahelyi, a települési (községi, városi, megyei), s az országos érdekegyeztetésben való aktív munkavégzés, a kollektív szerződések megkötése és betartatása.
A KKDSZ tagja lehet minden dolgozó, aki elfogadja a szakszervezet alapszabályát, és vállalja a tagdíj (a bruttó jövedelem 1 százaléka) havonta történő megfizetését. A tagság a Belépési (munkavállalói) nyilatkozat kitöltésével, önkéntesen vállalható.
A KKDSZ tagjai önálló csoportokat alakíthatnak (3 főtől), valamint alapszervezeteket hozhatnak létre, melyeket a tagok által választott titkár képvisel a munkáltatónál, a fenntartónál és a KKDSZ megyei, országos testületeiben. A kisebb létszámú intézmények fő- és részmunkaidős nyugdíjas dolgozói a vonzáskörzetükben lévő városi, vagy megyei intézményi KKDSZ alapszervezetekbe is beléphetnek a Munkavállalói nyilatkozat kitöltésével.
További információk találhatók az Alapdokumentumok menüpont alatt is.

 

A KKDSZ 2014. április 8-i tisztújító (X) kongresszusán született eredmények:

Elnök: Földiák András, 2015. július 1-től a SZEF elnöke, a KKDSZ mb. elnöke Papp Katalin

Alelnök: Papp Katalin  (2015. július 1-től mb. KKDSZ elnök)

Alelnök: Csóti Csaba

Országos (a fővárosból és a megyékből  választott) tagozatvezetők, akik  egyben a KKDSZ elnökségének tagjai:

Könyvtári tagozatvezető: Madarász Katalin,
Közművelődési tagozatvezető: Nádor Tamás
Múzeumi tagozatvezető: Boros Judit
Levéltári tagozatvezető: P. Szigetváry Éva

Könyvtári tagozatvezető: Schmidtné Vitai Bernadett
Közművelődési tagozatvezető: Kiss Ernő
Múzeumi tagozatvezető: Kiss Vendel
Levéltári tagozatvezető:  Dr. Bodor Mihály
Nyugdíjastagozat-vezető: Dr. Mészáros Balázs

A KKDSZ GEB tagjai

Bolla Józsefné
Marton Elvira
Mérczné Moór Anikó
Pfaffné Lovász Mária GEB elnök
Ponczók István

A KKDSZ által fenntartott Közművelődési Szakember I, (Kulturális Menedzser) OKJ-s képzés  igazgatója:
 Tóth Lajos a tanfolyam idején megtalálható minden pénteken 9.00 órától a KKDSZ Irodában, a többi napokon, illetve tanítási szünetekben az alábbi telefonszámokon:
T: 307-7285 vagy 30/9510-37