Share This

Ki kicsoda a KKDSZ-ben?

 

 

LEXIKON A HONLAPON
Kicsit formabontó, de reményeink szerint hasznos, interaktív lexikon kerül a honlapot böngésző olvasók elé.  Célja: a szakszervezeti tisztségviselők és a tagság megismertetése egymással, a tapasztalatcsere, a gyors híráramlás elősegítése, a vitára késztetés, az időszerű kérdések, gondok legjobb megoldására való törekvés. Tagjai az ország valamennyi megyéjében megtalálhatók. Aki kedvet érez, írjon, jelentkezzen, mert helyet kap a lexikonban.  (kkdsz@kkdsz.hu)

 

KKDSZ KI KICSODA

Ács Julianna
kereskedelmi üzletkötő, alapszervezeti titkár. (Budapest, 1958.) Felsőfokú filmforgalmazói (OPAKFI) képesítéssel rendelkezik. Munkahelye a Könyvtárellátó Nonprofit Kft, közismert nevén KELLO.  Volt alapszervezeti titkárhelyettes, jelenleg titkár. A 92 dolgozót foglalkoztató cég 42 munkatársa, köztük 6 nyugdíjasa a KKDSZ tagja. Céljuk: a jelenlegi munkahelyek megtartása, ezért folyamatos párbeszédet folytatnak a KELLO menedzsmentjével. Elérhetőség: Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 19., Tel: 237-6921, E-mail: acs.julianna@kello.hu

Bakó Zsuzsanna Dr.
nyugalmazott művészettörténész, 2011-ig a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) helyi szakszervezeti elnöke. Felsőfokú tanulmányait az ELTE Művészettörténet szakán végezte. Az MNG főosztályvezetőjeként, feladatkörébe tartozik a 19-20. századi gyűjtemények gondozása, gyarapítása, nyilvántartása és kiállítások rendezése házon belül, belföldön, külföldön, továbbá a gyűjteményi egységek – festészet, grafika, szobor, érem – munkájának koordinálása. 1980 óta tölti be az elnöki tisztet az MNG régi szakszervezeti hagyományokat gondosan őrző alapszervezetében. Publikációi száma meghaladja a nyolcvanat. Az utóbbi években megjelent kötetei: Lotz Károly (2006), Paál László (2006) Székely Bertalan (2007), Munkácsy Mihály (2008). Szabadideje nagy részét az olvasás és a kirándulás tölti be. 2004 óta Móra Ferenc díjas, 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, 2008-ban elnyerte Eger város Képzőművészeti Nívódíját.

Balogh Csilla
régész, főmuzeológus, alapszervezeti titkár 2006-11 között (Karcag, 1971.) A szegedi egyetemen (JATE) régész-történelem szakon tanári, a debreceni egyetemen (KLTE) néprajz szakon etnográfus diplomát szerzett. Munkahelye a szegedi Móra Ferenc múzeum. Örökségvédelmi szakértőként is dolgozik.  A Csongrád Megyei Múzeumi Alapszervezet titkára volt.1997 óta publikál. Kutatási területe kiterjed az avarok és a szarmaták korára, és a késő népvándorlás korára. Jelentősebb munkái: Új adatok az avar kori sírformákhoz a Duna-Tisza közén (In: Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében, 1998), Avar kori préselt, lemezes boglárok (2000), A szarmata kori füstölőkről. Késő szarmata telep feltárása Dusnokon. (In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele, 2001) Régészeti adatok Bács-Kiskun megye területének kora avar kori történetéhez (2002), Késő népvándorlás kori felszíni ház boronaház Petőfiszállás-Dósa tanyáról (In: Jászok és kunok a magyarok között, 2005), Az ezerarcú Móra Ferenc (szerkesztő, 2007).

Bánfiné Kovács Ildikó
könyvtáros, alapszervezeti titkár. (1973.) A Juhász Gyula Tanárképző főiskolán (SZTE), könyvtár szakon végzett. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán, 2006-ban megszerezte Információs Társadalmi Tanácsadó képzettséget. A hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár feldolgozó könyvtárosa. Elérhetőség: Németh László Városi Könyvtár, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 44. Tel: 62/246-811. E-mail: bkata@nlvk.hu

 

Béres Mária dr.
múzeumigazgató, 2014. májusáig az Országos Elnökség tagja. (Gyoma, 1959.) A JATE BTK-n magyar-történelem-régészet szakon, majd a BME-n műemlékvédelmi szakmérnöki szakon szerzett diplomát. Régész, középiskolai tanár, műemlékvédelmi szakmérnök. A szentesi Koszta József múzeum igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke meghívott előadója. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, a Hódmezővásárhely történetével foglalkozó Szeremlei Társaság, az európai középkori falvak régészeti kutatására irányuló Nemzetközi Ruralia Társaság, a Magyar Régész Szövetség és Fegyelmi Bizottságának tagja. Eddig 32 lelőhelyen vett részt Csongrád megyei ástatásokon. Köztük az Árpád-kori Sáp falu leletmentése (1984-85), Apátfalva, 4-5. századi temetőrészlet (1992), Óföldeák, középkori erődített templom és temetője, (1990-1999), Az M5 autópálya megelőző feltárásai, társrégésszel, 10 lelőhelyen (1998), Csongrád, bronzkori településrész (2007), a Csongrádot elkerülő út lelőhelyei (2008). Érdeklődési körét felöleli a megye Árpád-kori, középkori településtörténete, kitekintéssel őskori, bronzkori és kora újkori településmaradványokra. A KKDSZ-be 1996-ban lépett be, volt alapszervezeti titkár. 2009-ben a KKDSZ Múzeumi Tagozatának vezetője, és Országos Elnökségének tagja lett.  Elérhetőség: Koszta József Múzeum, 6601 Szentes, Kossuth tér 1. E.mail:

Bodnár Sándorné
kulturális menedzser, a KKDSZ Közművelődési Tagozatának elnöke. (1956.) A nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Művészeti és Gyermekcentrum munkatársa. Fő feladata kulturális és szabadidős programok, nyári táborok, tanfolyamok, rekreációs sportfoglalkozások, játszóházi rendezvények szervezése. Húsz éve, megalakulása óta a KKDSZ tagja. Munkahelyén, több poszton volt alapszervezeti tisztségviselő, 1995-től gazdasági felelős, 2009-től alapszervezeti titkár.  Érdeklődési körét betölti a színház és a komolyzenei koncertek látogatása, ő maga is gyakran leül a zongorához játszani. Elérhetőség: Váci Mihály Kulturális Művészeti és Gyermekcentrum, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Tel: 42/448-008, 70/611-0314, E-mail: josavaros@vipmail.hu

Bodor Mihály dr.
levéltáros, a KKDSZ Országos Elnökségének tagja. (Pécs, 1955.)  A Janus Pannonius Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karán diplomázott. Végzett jogász. Jelenleg a Baranya Megyei Levéltár igazgatási főelőadója. 1971 óta szakszervezeti tag. 1983-tól foglalkozik intenzíven a szakszervezeti munkával. 1985 óta alapszervezeti titkár. 1994-ben megyei levéltári tagozatvezetővé választották, 1996-tól a KKDSZ Baranya megyei ügyvivője, 2009-től megyei elnöke, és az Országos Elnökség tagja. Azóta vesz részt a megyei érdekegyeztető tanács munkájában is, a KKDSZ-t képviselve. 1987-ben Kiváló munkáért kitüntető jelvényt, 1989-ben Törzsgárda tagsági oklevelet kapott.  Mivel érdeklődését elsősorban a történelem és a bélyeggyűjtés köti le, publikációit is e két témakörben közli.  Megjelent munkáiból: A pécsi Postaigazgatóság működése a szerb megszállás alatt (Baranya Történelmi Közlemények , 1992-93), A pécsi Postaigazgatóság díjszabásainak változásai a szerb megszállás idején (Bélyegvilág, 1997), Az 1919-es kolozsvári és nagyváradi kiadások tévnyomatai (MABÉOSZ Helyi Megszállási Kiadások Lapja, 1997)Elérhetőség: Baranya Megyei Levéltár, 7621 Pécs, Király u. 11. Tel: 72/518-692. E-mail: bodor@bml.hu

Bolla Józsefné
gazdasági ügyintéző, alapszervezeti titkár. (Budapest, 1959.) A Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett, középfokú számviteli és pénzügyi képesítéssel rendelkezik. 1988 óta a Budapesti Művelődési Központ gazdasági osztályának munkatársa. 1973-tól szakszervezeti tag. 1996-ban az alapszervezet gazdasági felelősévé, 2009-ben a jelenleg 12 tagú csoport titkárává választották. Elérhetőség: Budapesti Művelődési Központ, 1119 Budapest, Etele út 55. Tel: 1/371-2786. E-mail: gazdasagi@bmknet.hu

Cseh Zita
főlevéltáros, alapszervezeti titkár. (Eger, 1959.) Diplomáját az ELTE BTK történelem szakán szerezte.  A Heves Megyei Levéltár főlevéltárosa. Jelenleg 10 tagú alapszervezetének 2005  óta a titkára. 1993-tól teszi közzé írásait, melyek többsége 1956 eseményeit tárgyalják. Munkái: A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága és a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom tevékenysége az 1956-os forradalomban. (Levéltári Szemle, 1993), A Heves megyei kormányösszekötő 1956 november 22-i jelentése (ArchivNet, 1 évf. 3.szám), Volt csendőrnyomozók és politikai detektívek elleni büntető eljárások 1959-60-ban. Historia est… (2002), A vidék forradalma, 1956. I. kötet (2003), Az 1956-os forradalom és megtorlás Heves megyei dokumentumai (2006), „Dekadens” fedőnevű  állambiztonsági nyomozás az egri tanárképző főiskolán a ’80-as évek elején – esettanulmány (2008). Kedves időtöltése a természetjárás. Elérhetőség: Heves Megyei Levéltár, 3300 Eger, Mátyás király út 62.  Tel: 36/320-1446/18 m. E-mail: csehzita@hevesarchiv.hu

Cselőtei Jánosné
nyugalmazott gyermekkönyvtáros.(Fót, 1955.)  Diplomáját könyvtárszakon szerezte (ELTE). A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Könyvtárában dolgozott. 2008-2012 között a 10 tagú könyvtári alapszervezetet irányította. Előzőleg a Fóti Érdekegyeztető Bizottság tagja volt. Legkedvesebb időtöltései közé tartozik az olvasás, utazás, kirándulás a családdal és a barátokkal. Publikációk: A fóti könyvtár története (in: Fót kulturális élete az ezredfordulón, 2001).

Cserhalmi Henriette
könyvkötő, restaurátor, a KKDSZ Zala megyei elnöke. (Nagykanizsa, 1961.) Munkahelyén, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban könyvrestaurátorként dolgozik.  2004 óta megyei elnök, és ugyanez időtől könyvtára 45 tagú alapszervezetének titkára. Érdeklődését leköti az olvasás és a zenehallgatás. Könyv- és papírrestaurátori tevékenységéért 1990-ben Miniszteri dicséretben részesült. Publikációi: Könyv- és papírrestaurálás, ahogy ezt a „sógorok” csinálják (In: Hálózatok, 1989/II), Megelőzés, restaurálás, etika (In: Zalai könyvtári levelező, 2000/1), Vidéki könyvkötő és restauráló műhely élén (In: Zalai Könyvtári levelező, 2006/2), Műhely, könyvkötés és restaurálás a Deák       Ferenc Megyei Könyvtárban (In: Zalai Könyvtári Levelező, 2008/2). Elérhetőség: Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6. Tel: 30/585-4888. E-mail: cserhalmih@zelkanet.hu

Daru Éva
könyvtáros, 2012-ig alapszervezeti gazdaságfelelős, 2012-ig.  (1978.)  A Szegedi Tudományegyetem BTK-n, történelem szakon tanári, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán (SZTE) informatikus könyvtáros diplomát szerzett. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán, 2006-ban megszerezte az Információs Társadalmi Tanácsadó képzettséget. A hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa.

Dobrovits Orsolya
művészettörténész, a KKDSZ irodavezetőjeként dolgozik 2009 októbere óta, elsősorban szakszervezet mindennapi működését segíti elő, de a feladatkörébe tartozik a szakszervezet nemzetközi képviselete is. Tagja az EPSU NEA Bizottságának. 2013 februárjától részt vesz a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) Budapesti Koordinációjának munkájában, 2016. márciusában Budapesti Koordinátornak választották. Bár a SZEF végül nem olvadt be az újonnan létrejövő Magyar Szakszervezeti Szövetségbe, de az integráció  előkészítő folyamatban megalakult közös (MSZOSZ, Autonóm, SZEF) konföderációs egyik rétegtagozatának, a Női Tagozatnak az alelnöke 2014. április 4-től.
A 2015-2019 közötti időszakra az ETUC Állandó Bizottságának, a Sajtó, Kommunikáció és Kampány Bizottság magyar képviselőjének első helyettese.

Dudás László
nyugdíjas helyismereti könyvtáros, 2014. májusáig az Országos Elnökség tagja. (Makád, 1950.) Főiskolát végzett, népművelés-könyvtár szakon. Nyugdíjazásáig a  váci Katona Lajos Városi Könyvtár állománygyarapítási csoportvezetője. A Madách Imre Művelődési Központban, a KKDSZ megalakulását követően vezetőségi tag, majd titkár volt. A Katona Lajos Könyvtárban 1992-2010 között alapszervezeti titkár, és ugyanez évtől a KKDSZ Pest megyei ügyvivője, 2009-től megyei elnöke.  A váci városi SZEF ügyvivője, a Pest Megyei SZEF tagja, a Könyvtári Tagozat (vidék) vezetője. 2009 óta országos elnökségi tag. Érdeklődési területe egybeesik munkájával: helytörténet, helyismeret, néprajz. Kedvelt időtöltése: a színházlátogatás. A helyi sajtó rendszeresen közli a szakszervezeti érdekképviselettel foglalkozó írásait. Megjelent kötete: A makádi nádtetős házak (néprajzi tanulmány, 2008) Elérhetőség:  dudlas@invitel.hu

Földiák András
népművelő, SZEF elnökké választásáig, 2015. július 1-ig a KKDSZ elnökeként dolgozott, jelenleg a SZEF elnöke. (Újpest, 1948.) A szombathelyi Tanítóképző főiskolán, könyvtár-népművelő szakon, majd az ELTE BTK-n szerzett diplomát. Volt művelődésszervező, az Almásy téri Szabadidőközpont, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója és a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke.  A Magyar Művelődési Társaság társelnöke. Országszerte szervezett klubokat, irodalmi színpadokat, tanfolyamokat. Évtizedek óta szakszervezeti tag. A nyolcvanas évek elején az Országos Közművelődési Központ szakszervezeti titkára volt. 2006-tól a Fővárosi Közművelődési Tagozat vezetője. 2008. 05. 28-án a KKDSZ VII. rendkívüli kongresszusán alelnökké, 2009. 04. 08-án, a szakszervezet VIII. kongresszusán a küldöttek egyhangú szavazással a KKDSZ elnökévé választották. Munkásságáért 1991-ben MSZOSZ díjban, 1994-ben Bessenyei György díjban részesült. Megjelent munkái: A kulturális intézmények és művelődési közösségek (1981), Teaház (1986), A kultúra kis krónikája (1994, 1996) Elérhetőség:  KKDSZ Iroda, 1054 Budapest, Akadémia u. 11. Tel: 1/483-0507. E-mail: foldiaka@kkdsz.hu

Gál Erzsébet
tájékoztató könyvtáros, a KKDSZ alapszervezeti titkára 1997-2011 között. (Kaposvár, 1959.)  Tanulmányait a Csokonai Vitéz Mihály Tanárképző Főiskolán, könyvtár szakon, és a Pécsi Tudományegyetem FEEK karán, informatikus könyvtáros szakon végezte. Munkahelyén, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban 2012-ig, 15 éven át vezette az alapszervezetet.

Gál Iván
egészen haláláig az Országos Elnökség tagja, mint a KKDSZ Nyugdíjas Tagozatának vezetője. (Budapest, 1938-2014) Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte tanulmányait, népművelés-könyvtár szakon. A Honvéd Táncszínház vezetője. Munkáját kitölti a szórakoztató nagyrendezvények szervezése és a rendezés. 2009-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét.

Gyumbier Ferencné
zenei könyvtáros, alapszervezeti titkár. (Békés, 1955.) A Debreceni Tanítóképző Főiskoláűn diplomázott, népművelés-könyvtár szakon. A Nyíregyházi Tanítóképző Főiskolán könyvtár kiegészítő szakon végzett 1981-ben, az OSZK-ban zenei könyvtáros képesítést szerzett. Munkahelyén, A Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban 1991-től vezeti az alapszervezetet. Szabadidejét a zenehallgatás, utazás, kertészkedés tölti ki. Elérhetőség: Békésd Városi Püski Sándor Könyvtár, 5630 Békés, Széchenyi tér 4. Tel: 66/411-171. E-mail: gyumbi@freemail.hu

Haszonné Kiss Katalin
informatikus könyvtáros, a KKDSZ alelnöke 2012 decemberéig.(Budapest, 1969.) Az Államigazgatási Főiskolán személyügyi igazgatási szakon, az ELTE ÁITK-n magyar-könyvtár szakon, az ELTE BTK-n informatikus könyvtáros szakon szerzett diplomát. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Zenei Gyűjteményének osztályvezetője. 2001 óta az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyarország titkára.  2002-től a FSZEK 117 tagú alapszervezetének titkára, 2007-ig a Fővárosi Könyvtári Tagozat vezetője. 2008. 05. 28-án a KKDSZ VII. rendkívüli kongresszusán alelnökké választották. 2009. 04. 08-án a KKDSZ VIII. kongresszusán leadott szavazatok megerősítették tisztségében. Alapszervezete az egyik legnagyobb fővárosi szervezet, tagjai között a könyvtár teljes munkavállalói köre képviselteti magát.  A szervezeti egységekben a választott bizalmik bizottsági formában dolgoznak. Az időszerű kérdések – béren kívüli juttatások, Kollektív Szerződés, helyi munkaügyi problémák – megvitatásán túl, aktívan részt vesznek az intézmény egészét érintő ügyek megtárgyalásában. Érdeklődési körét kitölti a zene és irodalom. Elérhetősége: FSZEK Zenei Gyűjteménye, 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4. Tel: 1/411-5010. E-mail: kiskati@fszek.hu

Hegedűs Katalin
információs osztályvezető, az Országos Elnökség tagja. (Budapest, 1968.) Az ELTE Tanárképző Főiskolán végzett. Magyar- népművelés szakos tanár, kulturális menedzser. Munkahelyén – Magyar Népművelési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus – legfontosabb feladatai közé tartozik szakmai képzések, konferenciák szervezése, továbbá az Erikanet közművelődési portál projektvezetése. 1998-tól a KKDSZ tagja, 2012 nyarától a Közművelődési Tagozat fővárosi tagozatvezetője.  Érdeklődési köre tágas, beletartozik a színház- és filmmúvészet, a világzene, az idősügy és a szenioroktatás. Sikeres szakmai tevékenysége elismeréseként 2009-ben Wlassics Gyula-díjban részesítették. Publikációi: MMHIR, Számítástechnikai oktató CD, MMI (2002), Közművelődés – Telematika – Információs Társadalom, konferenciaértékelés B.A.Z. Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet e- Lap c. elektronikus folyóirata (2002), E- Gondolatok egy konferencia után (Szin 13/2, 2008), Informatikai kantáta három tételben az Erikanet megújítása kapcsán, MMIKL Évkönyv (2010), Erikanet Közművelődési Szakportálon több száz cikk, konferencia beszámolók, kulturális ajánlók (2004-2012). Elérhetőség: MMIKL, 1011 Budapest, Corvin tér 8. Tel: 225-6005. E-mail: hegedusk@mmikl.hu

Horváth Etelka
helyismereti könyvtáros, alapszervezeti titkár. (Kecskemét, 1956.) Az ELTE Bölcsészettudományi Karán, könyvtár-magyar szakon végzett. A kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár főtanácsosa és 26 tagú alapszervezetének titkára. A tagok a város és a környező települések könyvtárosai. Városi szinten az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjaként végzi a tagság érdekképviseletét, és egyeztet a könyvtár vezetésével a munkavállalókat is érintő kérdésekben. Kiskunmajsán is egy helyi könyvtáros tagja a város érdekegyeztető tanácsának, a többi környékbeli községben azonban ez nem működik. Szabadidejéből a legtöbbet az olvasásra fordít. Publikációk: Kiskunhalas sajtóbibliográfiája (Kiskunhalas, 1993), Kiskunhalas történetének válogatott bibliográfiája (társszerző, Kiskunhalas, 1993), Kiskunhalas sajtóbibliográfiája 1882-2001 (Kiskunhalas, 2001), Kiskunhalas történetének válogatott bibliográfiája (Kiskunhalas, 2002.), A Felsővárosi Általános Iskola történetének válogatott bibliográfiája (2002.), A kiskunhalasi nyomdászat, sajtó és könyvkiadás történetéről (társszerző, Kiskunhalas, 2005), A II. Rákóczi Ferenc szakközépiskola és kollégium történetének válogatott sajtóbibliográfiája (1912-2008). Elérhetőség: Martonosi Pál Városi Könyvtár, 6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11. Tel.: 77/421-851; E-mail: horvathe@vkhalas.hu

Horváthné Gelencsér Edit
kulturális szervező, a KKDSZ alapszervezeti titkára.  (Nagykanizsa, 1959.) A szombathelyi Tanárképző Főiskolán, népművelés-testnevelés szakon kapta diplomáját, 1982-ben. A KKDSZ Akadémián kulturális menedzser szakképesítést szerzett, 2002-ben. Rendelkezik „Vizuális kultúra, médiapedagógus” és Minőségbiztosítás a közművelődésben” oklevéllel is. Munkahelyén, a nagykanizsai Kulturális Központ, Hevesi Sándor Művelődési Központ tagintézményében a képzőművészeti kiállítások és a gyermekrendezvények szervezésével foglalkozik. Most 19 tagú alapszervezetét 1997 óta irányítja. 1983 óta tagja a Magyar Népművelők Egyesületének, melynek megyei szervezetében, a Zalai Közművelődésért Egyesületben vezetőségi tag. Szabadidejében legszívesebben olvas és utazik. Szakmai elismerései: Népművelésért díj (1998), Zala megyei TIT-díj (2002), Zalai Gyermekekért díj (2005) Elérhetőség: Kanizsai Kulturális Központ-HSMK, 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel: 93/310-465 30/205-7464. E-mail: hsmk.g.edit@upcmail.hu

Horváth Zoltán
rendezvényszervező, kulturális szakember, a KKDSZ alapszervezeti titkára és Vas megyei elnöke. (Szombathely, 1982) A Nyugat-magyarországi Egyetemen főiskolai művelődésszervező, valamint okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész egyetemi diplomát szerzett, de rendelkezik mozgóképgyártó, újságíró, kulturális rendezvényszervező szakképesítésekkel is. Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ munkatársa 2007 óta, ahol nyolc évig az AGORA–Savaria Filmszínház, jelenleg az AGORA–Művelődési és Sportház  rendezvényszervezőjeként dolgozik. A Magyar Független Film és Video Szövetség elnökségi tagja, a Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetségének kibővített elnökségi tagja. Több szombathelyi civil szervezetben aktív szerepet vállal, a Szombathelyi Szépítő Egyesületben szintén elnökségi tag. A 2003 óta a Vas megyei amatőrfilmes mozgalom egyik fő szervezője: vezetője volt a MozgóKépMás csoportnak, tagja a három fős KORFILM csoportnak. Több mint 10 éve készít (elsősorban) dokumentumfilmeket. Alkotótársaival együtt több tucat filmes díjban részesült.
2010 és 2014 között szombathelyi önkormányzati képviselő az LMP színeiben. 2014-ben kezdeményezője az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ KKDSZ Alapszervezet létrejöttének, amelynek alapszervezeti titkárává választották. 2016-ban a KKDSZ Vas megyei elnökének, valamint a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) Vas megyei koordinátorává választották. Elérhetőség: zoltan.h.82@gmail.com

Kaszap Lászlóné
könyvtáros, alapszervezeti titkár. (Budapest, 1959.) Budapesten könyvtáros asszisztensképesítést szerzett. A Százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár feldolgozó könyvtárosa, a Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány elnöke. 2000 óta alapszervezeti titkár. A városban más szakszervezetekkel összefogva közösen dolgoznak. Jó az együttműködés az önkormányzat és a szakszervezetek között. Segítséget nyújt a szakszervezet a tagoknak munkajogi kérdések rendezésében. Évente két alkalommal ajándékot kapnak a szakszervezeti tagok (nőnap, karácsony).  Szabadidejét alaposan be kell osztania, két lányunokájával (1,5 és 4 évesek) sok közös programot szervez, de alapító tagként rendszeresen fellép az idősebb korosztályokat egyesítő, délszláv Jorgovani énekkarral. Repertoárjukon horvát, szerb, dalmát dalok és egyházi énekek szerepelnek. Rendszeresen részt vesznek a horvátországi Pag szigeti rendezvényeken. 2009-ben Kultúráért Százhalombatta Díjban részesült, 2010-ben TÉKA Díjat kapott. Elérhetőség: Hamvas Béla Városi Könyvtár, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. Tel: 23/355-727. E-mail: unyu@freemail.hu

Kádár Lászlóné
pénzügyi szakember, 2014. májusáig a Gazdasági Ellenőrző Bizottság tagja. (Szentes, 1954.) Felsőfokú államháztartási végzettséggel (KÁLÁSZ)rendelkezik. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Számviteli Osztályának csoportvezetője. A FSZEK KKDSZ alapszervezetének gazdasági felelőse, a GEB tagja az előző ciklus óta. Elérhetőség: Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.  Tel: 411-5007. E-mail: kadarm@fszek.hu

Kálvinné Jenei Ágnes
tájékoztató könyvtáros, alapszervezeti titkár. (Szeged, 1967.) Tanulmányait a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán folytatta történelem-könyvtár szakon, majd az ELTE-n fejezte be könyvtári kiegészítő szakon. Munkahelyén, a Katona József Megyei Könyvtárban negyedik éve vezeti az 50 tagú alapszervezetet. A KKDSZ megalakulása után a kecskeméti könyvtári csoport az elsők között csatlakozott az új szakszervezethez. Az alapszervezetben régi hagyománya van a közösségi programoknak, nyugdíjas talákozóknak, gyermekrendezvényeknek. A titkár különösen nagy hangsúlyt helyez az önsegélyezésre. Megmaradó kevés szabadideje javát hobbijára, a táncra fordítja. Elérhetőség: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel: 76/500-572. E-mail: jagi@kjmk.hu

Kis-Faragó Ágnes
feldolgozó könyvtáros, alapszervezeti titkár 2010-ig. (Kiskunhalas, 1981.) A bajai Eötvös József Főiskolán, könyvtár szakon végzett, 2003-ban. Diplomaosztás után a kiskunhalasi Városi Könyvtárban helyezkedett el, (jelenleg: Martonosi Pál Városi Könyvtár), ahol gyermekkönyvtáros is volt. 2004-ben lépett be a KKDSZ-be, 2005-től az alapszervezet gazdasági felelőse, majd 2009-ben, kollégái titkárrá választották. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy munkája és érdeklődési köre egybeesik. Szeret olvasni, beszélgetni, sétálni a szabadban, sütni-főzni a családnak és a barátoknak. Elérhetősége: Martonosi Pál Városi Könyvtár, 6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11., Tel. 77/421-851, E-mail: kfagi@vkhalas.hu

Kiss Ernő
a szegedi Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatója, az Országos Elnökség tagja.(Szeged, 1954.) Felsőfokú tanulmányait a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, az ELTE-n és a József Attila Tudományegyetemen végezte. Általános iskolai ének-zenetanár, népművelő és kulturális menedzser. Tevékenységi köre szerteágazó, a közművelődés valamennyi területét felöleli: karmester, előadóművész, műsorvezető, független újságíró. Emellett közművelődési szakértő és szakfelügyelő. A KKDSZ-ben, a Szeged Városi Művelődési Alapszervezet titkára volt 1992-93-ban, majd Szeged városi ügyvivő 1993-94-ben. 1994 óta Csongrád megyei ügyvivő, 2009-től megyei elnök. 1997 óta az Országos Elnökség tagja és az Országos Közművelődési Tagozat vezetője. 1997-2001 között a SZEF megyei elnöke volt. A KKDSZ egyik legaktívabb tagja, 1997 óta a szakszervezet életének minden mozzanatában részt vállal. Munkája eredménye: Csongrád megyében ma 13 alapszervezet működik 250 taggal, és három kivételével minden megyében van közművelődési tagozatvezető. Érdeklődési köre sokirányú, de figyelmét elsősorban a zene, az irodalom és a színház köti le. 1987-ben Kiváló Munkáért elismerésben részesült, l993 óta Bessenyei György díjas, 2005-ben megkapta a Magyar Népművelők Egyesülete Emlékplakettjét, 2006-ban a Szeged Kultúrájáért Aranygyűrűt, és az Artisjus Szervezői Díját. Elérhetőség: Bálint Sándor Művelődési Ház 6726 Szeged, Temesvári krt. 42. Tel: 62/432-578. balintmuvhaz@int.ritek.hu, kisfazekas@invitel.hu

Kissné Hóner Magdolna
művelődésszervező, a KKDSZ Tolna megyei közművelődési tagozatvezetője, alapszervezeti titkár. (Pincehely, 1970.) Elvégezte a szekszárdi Tanítóképzőt, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán kulturális menedzser szakon, a Pécsi Tudományegyetemen művelődésszervezői szakon diplomázott. A szekszárdi Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza művelődésszervezője, gyermekprogramok, szabadtéri rendezvények, tanítást kiegészítő, iskolán kívüli foglalkozások, versenyek, vetélkedők szervezője.  200. óta a jelenleg 13 tagú alapszervezet titkára. Szeret kertészkedni, túrázni, kirándulni, olvasgatni.  Eredményes vöröskeresztes munkájáért ezüst plakettel jutalmazták. Elérhetőség: Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.  Tel: 74/529-610. info@babitsmuvhaz.hu

Kissné Rentkó Zsuzsanna
gyermekkönyvtáros, alapszervezeti titkár. (Nyíregyháza, 1962.) A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, magyar-könyvtár szakon végzett. A kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtárban dolgozik. Munkájában jól hasznosítja óvónői képesítését is.  2008 óta a könyvtár KKDSZ alapszervezetének titkára. Szinte valamennyi művészeti ág érdekli, kórusban énekel, szabadidejét szívesen tölti utazással, túrázással. Publikációk: Változások és fogadatatásuk Kőszegen. Könyvtárunk átalakulása az olvasói vélemények tükrében (A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, 1996. 2. sz.), Vas Megyei Könyvtári Nap (A Vas megyei Könyvtárak értesítője 1999. 3. sz.) Az olvasó szolgálata, avagy mit kínálnak ma könyvtáraink használóiknak? (A Vas Megyei Könyvtárak értesítője, 2001. 2. sz.) Ötven év, öt nap. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár évfordulós rendezvényeiről (Könyvtári Levelező/lap, 2002. 5. sz.)„Túl az Óperencián”: gyermekkönyvtárak itthon és Olaszországban (A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, 2006. 1. sz.). Válogatott bibliográfia a rendszerváltás után megjelent kőszegi vonatkozású könyvekről (TÉMA plusz, Történelmi és Művészeti Antológia Kőszegről, 2007.) Könyvkóstoló teadélutánok a kőszegi városi könyvtárban (A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, 2008. 3. sz.) Elérhetőség: Chernel Kálmán Városi Könyvtár, 9730 Kőszeg, Várkör 35-37. Tel: 94/360-259. E-mail: kissne@vk-koszeg.bibl.hu

Kiss Vendel
történész-muzeológus, a KKDSZ elnökségének tagja, 2014. májusáig az alelnöke. (Miskolc, 1964.) A szegedi József Attila Tudományegyetemen diplomázott. Történelem-földrajz szakos középiskolai tanár. A Tatabányai Múzeum munkatársaként elsősorban Komárom-Esztergom megye 19-20. századi politika- és társadalomtörténetével foglalkozik. Szűkebb kutatási területe az 1848-49-es szabadságharc. 1992 óta alapszervezeti titkár, és ugyanez az évtől Komárom-Esztergom megye múzeumi tagozatvezetője. 2009. 04. 08-án a KKDSZ VIII. kongresszusának küldöttei bizalmat szavaztak részére, a szakszervezet új alelnöke lett. Elérhetőség: Tatabányai Múzeum, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. Tel: 34/310-495. E-mail: vendel64@freemail.hu

Kovácsné Szabó Mária
könyvtáros, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár Szakszervezeti Bizottságának elnöke. (Zalaegerszeg, 1959.) Közgazdasági szakközépiskolát végzett, középfokú könyvtárosi képesítéssel rendelkezik. Olvasószolgálati ügyintézői munkakörben informálja az olvasóközönséget.  A 19 aktív és 21 nyugdíjasból álló alapszervezet élén, elnöki teendői mellett, ellátja a munkavállalók érdekképviseletét, és rendszeresen szervezi a nyugdíjas kollégák évenkénti találkozóit. Több mint három évtizede dolgozik a könyvtárban, s ez idő alatt kétszer részesült a „Berzsenyi Könyvtárért” díjban, könyvtárkezelői kategóriában. Elérhetőség: Berzsenyi Dániel Könyvtár, 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.  Tel: 94/513-530, E-mail: kovacsne@bdmk.hu

Kovács Ildikó Katalin
könyvtáros, alapszervezeti titkár. (1973.) A Juhász Gyula Tanárképző főiskolán (SZTE), könyvtár szakon végzett. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán, 2006-ban megszerezte Információs Társadalmi Tanácsadó képzettséget. A hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár feldolgozó könyvtárosa. Elérhetőség: Németh László Városi Könyvtár, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 44. Tel: 62/246-811.

Kovács Zsuzsanna
könyvtáros. (Diósgyőr, 1946.) Tanulmányait a Debreceni Tanítóképzőben és a Nyíregyházi Főiskolán végezte, népművelés-könyvtár szakon. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa. A KKDSZ alapító tagjai közé tartozik. 1989-től szb tag, gazdasági felelős. 2009 óta a Gazdasági Ellenőrző Bizottság tagja. Több munkája is megjelent a megyei könyvtárról kiadott kötetekben. 1980-ban Szocialista kultúráért kitüntetésben részesült.  Elérhetőség: Tel: 30/358-7467. E-mail: kovacszsu46@citromail.hu

Dr. Kovásznainé Veréb Ágnes
zenei szaktájékoztató, alapszervezeti titkár (Miskolc, 1954). Okleveles könyvtáros, tanulmányait a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán végezte. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár zenei részlegvezetője. 2009 januárjától a 42 tagú könyvtári alapszervezet titkára. Ezt megelőzően három évig bizalmi volt. Pihenésre szánt ideje egy részét kitöltik a szabadtéri sportok: futás, kerékpározás, túrázás, síelés. Sokat olvas és szakmájához híven nagy zenebarát. A nyolcvanas években munkája elismeréseként miniszteri dicséretben részesült. Publikációk: Zeneművek, kották katalógusa (Miskolc, II. Rákóczi F. M. Kvt.)  1. 1983. – 321 p., 2. (társszerző) 1986.- 189 p.; Miskolci Új Zenei Műhely = New Music Workshop Miskolc Hungary 1976-1986 (társszerző, Miskolc II. Rákóczi F. M. Kvt., 161 p., 1986); Bartók Béla: 1885 [! 1881]-1945: válogatott bibliográfia (társszerző, Miskolc, II. Rákóczi F. M. Kvt., 141 p., 1996); Zeneműtárak állományelemzése különböző könyvtártípusokban : miskolci zenei gyűjtemények (szakdolgozat 1994.); Zeneterápia, válogatott bibliográfia ( Miskolc, II. Rákóczi F. M. Kvt., 21 p.) Elérhetőség: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. Tel: 46/503-125. E-mail: agi.kovasz@index.hu

Kőszegi Réka
feldolgozó könyvtáros. alapszervezeti titkár. (Budapest, 1978.) Az egri Eszterházy Károly Főiskolán végzett informatikus könyvtáros szakon, információbróker szakirányon, 2010-ben. Munkahelyén, a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központban 2012-ben választották meg a KKDSZ alapszervezet titkárává.  Részt vett a több mint 650 éves múltra visszatekintő Fót történetét feldolgozó lexikon (2006) szócikkeinek összeállításában. Nagyon szeret olvasni,  családtagokkal, barátokkal társasjátékozni, ám szabadideje jó részét lekötik  kutyái, akikkel különsen szívesen foglalkozik. Elérhetőség: Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Könyvtára, 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. Tel: 27/538-250. 20/217-4996, E-mail: laszlorekafot@gmail.com

Lángné Nagy Mária
igazgatóhelyettes, főtanácsos, a KKDSZ Bács-Kiskun megyei elnöke (Salgótarján, 1954.) Magyar nyelv és irodalom – közművelődési és népművelődési előadói szakon szerzett diplomát a debreceni egyetemen (KLTE 1972-77).  Okleveles közművelődési vezető (Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Intézete, 1982-83.) Művelődésszociológus (ELTE, 1984-86). A kecskeméti Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ igazgatóhelyettese.  Irányítása alá tartozik az intézmény közművelődési alaptevékenységének, vizuális művészeti munkájának és a Kecskemét Táncegyüttes működésének tervezése, szervezése. 1990-94 között alapszervezeti titkár volt, 1995 óta a KKDSZ megyei elnöke. Aktívan részt vesz a kecskeméti és a Bács-Kiskun megyei Érdekegyeztető Fórum, illetve a megyei SZEF szervezet munkájában. Érdeklődési körét kitölti a közművelődés, az olvasás és a színház. Művelődésszervezői munkásságát Közművelődésért (2000), Pro meritis (2001) és Bessenyei György (2008) díjjal ismerték el. Jelentősebb publikációi: Kecskemét Megyei Jogú Város kulturális koncepciója (1997), Kecskemét Megyei Jogú Város közművelődési rendelettervezete (1999), A  művelődés hete – a tanulás ünnepe Kecskeméten (In: SZIN 2002. 6. sz., 2003. 8. sz., 2004. 6-7. sz.), Pályázati forrásszerzési lehetőségek a civil szervezetek kulturális tevékenységében (In: Civil zsebkönyv www.ter-kecskemet.hu) Csillagszemű tábor, X. Európa jövője Gyermek és Ifjúsági Találkozó (Csiperoblog www.csipero.hu) Elérhetőség: Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.  Tel: 76/503-880. E-mail: langmari@efmk.hu

Madarász Katalin
tájékoztató könyvtáros, az Országos Elnökség tagja. (Budapest, 1953.) Az ELTE BTK-n folytatta tanulmányait. Történelem szakos középiskolai tanár és diplomás könyvtáros. Több évet dolgozott az Új Magyar Központi Levéltárban, majd a Központi Múzeumi Igazgatóságon. Jelenleg nyugdíjas, korábbi munkahelye, több mint 20 évig az Országos Idegennyelvű Könyvtár. Szakirányú tevékenységi körébe tartozott a Nyelvstúdió működtetése, és a könyvtárközi dokumentum-ellátás. ECDL végzettséggel, egységes európai számítógép-használói bizonyítvánnyal rendelkezik, és részt vett könyvtári minőségbiztosítási tréningen. Orosz nyelvtudással, angol és német nyelvismerettel rendelkezik. 2007. óta a Fővárosi Könyvtári Tagozat vezetője és az Országos Elnökség tagja. Korábban szakszervezeti munkáját mintegy 30 fős alapszervezetben látta el. Kapcsolatuk a könyvtár vezetésével kiegyensúlyozott volt. Új kollektív szerződést kötöttek, a vezetői értekezleteken a KKDSZ helyi szervezete mindig képviseletet kapott, és élhetett véleményezési jogával. Az OIK minden kötelezettséget teljesített, amit a jogszabályok a szakszervezet működésével kapcsolatban előírtak, így az alapszervezet sem igyekezett reflexszerűen ellenlépéseket tenni, ha véleménye nem egyezett munkaadóéval. A tárgyalások hatékonyan működtek, szakmai és érdekvédelmi területen egyaránt. Az OIK alapszervezetének  jelenlegi titkára Sárközi Andrea

Marton Elvira
mérlegképes könyvelő, a Gazdasági Ellenőrző Bizottság tagja. (Kecskemét, 1957.) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának igazgatási főelőadója, megelőzően tíz évet dolgozott gazdasági vezetőként kulturális intézményekben. 2008 óta a helyi levéltári alapszervezet titkárhelyettese, és a GEB tagja. Elérhetőség: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.Tel: 76/495-951. E-mail: marton.elvira@bacs-kiskun-leveltar.hu

Máté Zsuzsanna
könyvtáros, 2012-ig alapszervezeti bizalmi. (1968.) A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán (SZTE) könyvtár szakon szerezte diplomáját. A hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár olvasószolgálati tájékoztató könyvtárosa.

Mátyusné Majoros Tímea
közművelődési szakember, alapszervezeti titkár (Eger, 1982). A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskoláján szerezte biológia-környezetvédelem szakos tanári diplomáját. Közművelődési szakemberként dolgozik.  Munkahelyén, az Egri Kulturális és Művészeti Központban, 2006 óta vezeti a 14 tagú alapszervezetet. Az alapszervezet a KKDSZ Forrás Alapszervezet jogutódja, mely az egri kulturális intézmények összevonásából jött létre, 2008-ban.Tagjai az intézmény dolgozói, volt munkatársai. Elérhetőség: EKMK, 3300 Eger Bartók Béla tér 6. Tel: 20/445-5104. E-mail: majoros.timea@ekmk.eu

Medgyesi Pál
régész muzeológus, alapszervezeti titkár. (Gyula, 1956.) Az ELTE Bölcsészettudományi Karán diplomázott, régész-történész szakon. A szakszervezet 1989-es megalakulása óta vezeti alapszervezetét, a KKDSZ Békés Megyei Múzeumi Bizottságát. Érdeklődési körét leköti a honfoglalás kori és 13. századi a katonai hagyományőrzés, az íjászat, utazás, zene és a kertészkedés. A szocialista kultúráért kitüntetés tulajdonosa, a magyar honfoglalás 1100. évfordulójára készült kiállítás megrendezéséért pedig Köztársaság Elnöki kitüntetésben részesült. Publikációk: Szarmata kori település Doboz-Homokgödöri táblán (In.: Dobozi Tanulmányok,  Békés Megyei Múzeumok Közleményei 14/1989. 85-114.), Római és népvándorlás kor (In: Békéscsaba története, I. 1991. 88-138.), Késő avar kori temető Bélmegyer-Csömöki dombon /Előzetes jelentés/ (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 1984/85-2. 1991. 241-257.), Néhány megjegyzés a közép és késő avar kor időrendjéhez (Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 1992. XXX-XXXII.) /1987-89/ 253-267.), 10-11. századi temető Sarkadkeresztúr határában. /Előzetes jelentés/ (Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XXX-XXXI/2. 1993. 487-513), Kora avar kori sírlelet /?/ és 10-11. századi köznépi temető részlete Gyulavarsánd-Laposhalmon (Altum Castrum IV. Visegrád, 1995. 98-118.), Késő avar kori kemence Kevermes-Bakófenékről (Somogyi Múzeumok Közleményei XI. Kaposvár, 1995. 145-164.), Medgyesi Pál: H. A. Vaday– P. Medgyesi: Rectangular vessels in the Sarmatian Barbaricum in the Carpathian Basin (CommArchHung 1993. 63–89.), Avar kori sírlelet (?) és 10-11. századi köznépi temető részletei Gyulavarsánd-Laposhalomról (Altum Castrum IV. Visegrád, 1995. 98-118.),  Az Elek–Téglagyári 10-11. századi temetőrészlet (Savaria, Vas Megyei Múzeumok Értesítője 22/3. /1992-1995/ Szombathely, 1996. 197-206.), Néhány avar kori és 10-11. századi Békés megyei leletről (Békés Megyei Múzeumok Közleményei 16. /1996/ 129-156.),  Jankovich B. D.–Medgyesi P.–Nikolin E.–Szatmári I.–Torma I.: Magyarország Régészeti Topográfiája (10. Békés Megye Régészeti Topográfiája. IV./3. 1–2. kötet.), Békés és Békéscsaba környéke. Szerk.: Jankovich B. Dénes. A népvándorlás kora. Budapest 1998. Népvándorlás kori és honfoglalás kori rész (In: Száz év műtárgyai a Munkácsy Mihály Múzeumban, 1899-1999. Szerk.: Grin Igor – Szatmári Imre. Békéscsaba 1999.),  A békés megyei avar kori lelőhelyek feldolgozása az „Archäeologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa” című avar corpus számára. 621 lelőhely, 3 ív és térképek. (Szerk.: József Szentpéteri. I-II. Varia Archaeologica Hungarica XIII/1-2. Budapest 2002.), X-XI. századi temetőrészlet az eleki téglagyár területén, In: Tanulmányok Elek történetéhez I. (Eleki évszázadok 1. Szerk.: Havassy Péter. Elek 2000. 41-56.), Késő avar kori bronztárgy Békéscsaba határából Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXIII. Szekszárd, 2001. 251-259.), Liska András-Medgyesi Pál: Népvándorlás kor és honfoglalás kor (In: Békés megye képes krónikája. Szerk.: Erdman Gyula-Havassy Péter. Békéscsaba 2001. 31-62.), Az Újkígyós–Skoperda-tanyánál feltárt 10-11. századi temetőrészlet. (Békés Megyei Múzeumok Közleményei. 23. Békéscsaba 2002, 145-219.), Liska András–Medgyesi Pál: Honfoglalás kori temető részlete Medgyesegyháza–Kétegyházi út, Homokgödör lelőhelyen  (Studia Archaeologica A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve VIII. Szeged, 2002, 409-447.), Medgyesi Pál–Pintye Gábor: A Békéscsaba–Felvégi legelő lelőhelyről származó késő szarmata kori csontfésű és kapcsolatai (Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28. Békéscsaba 2006. 61-98.I) Avar kori és 10–11. századi temetőrészlet Csárdaszállás–Hanzély–tanya lelőhelyen (MRT 10. 4/21. lh., Studia Archaeologica, Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Sajtó alatt.), Régészeti adatok Békés megye 10-11. századi történetéhez (Studia Comitatensia, Budapest. Sajtó alatt.), Szarmata kori csontfésű Biharugra–Nyugati határszél lelőhelyről (Békés Megyei Múzeumok Közleményei. Sajtó alatt.) Elérhetőség: Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Békéscsaba, Széchenyi utca 9. Tel.: 0630/461-1825. E-mail: medgyesi@bmmi.hu

Megyeri Anna
történész-muzeológus, a KKDSZ Zala megyei Múzeumi Tagozatvezetője, alapszervezeti titkár. (Nagykanizsa, 1956.) A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerezte diplomáját. Magyar-történelem szakos tanár, népművelő. Munkahelye a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Göcseji Múzeum. A 30 tagú zalai múzeumi alapszervezet titkára, 2000 decembere óta. Érdeklődési körét betölti a történelem, irodalom és a zene. Kutatásai középpontjában a 19-20. századi társadalomtörténet (életmód, épített környezet, fotótörténet) áll. Írásait is e témakörben közli. Publikációs jegyzéke a múzeum honlapján olvasható: www.zmmi.hu Munkásságáért 1998-ban megkapta a Zalaegerszeg kultúrájáért díjat, 2004-ben a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. Elérhetőség: Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Göcseji Múzeum, 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.  Tel: 92/314-537. E-mail: megyeri@zmmi.hu

Mester Ibolya
feldolgozó könyvtáros, alapszervezeti titkár. (Csenger, 1959.) A győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán szerzett általános iskolai tanító és könyvtáros diplomát. Munkahelyén, a győri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárban 1990-ben választották alapszervezeti titkárrá. Érdeklődési körét felöleli a kultúra: film, zene, fotózás, olvasás és a mozgás, utazás, kirándulások. Elérhetőség: Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi tér, 9023 Győr  Herman Ottó utca 22. Tel: 96/516-678. E-mail: panky@gevk.hu

Mihály Lajosné
könyvtárkezelő, alapszervezeti titkár. (Tiszafüred, 1958.) 1976-ban érettségizett, azóta a tiszafüredi Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársa. Kollégái 2009-ben választották titkárrá. Vezetésével az ötfős kis csapat hűségesen ápolja a szakszervezeti hagyományokat. Kedvenc időtöltése az olvasás mellett a rendszeres kirándulás. Elérhetőség: Városi Könyvtár és Információs Központ, 5350 Tiszafüred, Petőfi u. 15. Tel: 59/351-300. E-mail: libtfur@freemail.hu

Molnárné Varga Katalin
feldolgozó könyvtáros, alapszervezeti titkár (Debrecen, 1965. 04. 05.) Tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végezte. 1988-ban diplomázott, történelem szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. 1996-ban informatikus könyvtáros végzettséget szerzett. Munkahelyén, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központban szakirányú feladatai közé tartozik a tartalmi és formai feltárás a HUNTEKA integrált könyvtári rendszerben, a katalógus gondozása, illetve a részvétel a könyvtárközi kölcsönzés adminisztrációjában. Az MKE megyei szervezetének elnöki tisztét is betölti. 2008-tól a KKDSZ alapszervezeti titkára, 2012 óta pedig a kibővített megyei könyvtári alapszervezeti titkári teendőket is ellátja.  Szabadideje jó részét az olvasás és a színházlátogatás tölti ki, de nagyon érdekli a régészet is. Elérhetőség: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, 4026       Debrecen, Bem tér 19. Tel: 52/502-827. E-mail: kvarga@mail.hbmk.hu

Muresán Orsolya Mária
könyvtáros, alapszervezeti titkár. (Szeged, 1976.) Francia-könyvtár szakon végzett a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Munkahelyén, a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban  az olvasószolgálat keretein belül az Adminisztráció csoportvezetője. 2009-től alapszervezeti titkár. Szabadidejét elsdősorban a sport köti le: a sárkányhajó evezés, valamint önvédelmet tanul. Publikációk:  Madame Adam utódai, avagy Barátok határok nélkül (társszerző, Csongrád megyei Könyvtáros 31. évf. 1/4 sz., 1999) Heuréka! – Megtaláltam!, avagy számítógépes előjegyzés-figyelés a Somogyi-könyvtárban (Csongrád Megyei Könyvtáros 32-33. évf. 1/4. sz., 2001/2001) Elérhetőség: Somogyi-könyvtár, 6720 Szeged, Dóm tér 12-4. Tel: 62/425-5256 144 m., E-mail: muresan.orsolya.maria@sk-szeged.hu

Nagy Enikő
szaktájékoztató, szakinformatikus, alapszervezeti titkár (Szentes, 1975).A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, történelem-könyvtár szakon végzett, levéltár technikusi szakképesítéssel. A Szegedi Tudományegyetemen könyvtári informatikus képzettséggel egészítette ki szaktudását. 2012-ben doktorrá avatták az ELTE Bölcsészettudományi Karán, ahol az Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Programján folytatott tanulmányait PhD fokozattal, summa cum laude eredménnyel zárta. Munkahelyén, a Szentesi Városi Könyvtárban a tájékoztatási és szakinformatikusi feladatok ellátása mellett a digitális írásbeliség elterjesztését népszerűsítő tanfolyamok szervezése és levezetése éppúgy munkakörébe tartozik, mint a pályázatírás és a könyvtárban működő Tehetségpont irányítása. 2003 óta alapszervezeti titkár. 2000-ben „Kiemelkedő közszolgálati munkáért” emlékéremmel díjazta tevékenységét Szentes Város. Publikációk: Csongrád megyei könyvtárak az Interneten. Csongrád megyei könyvtáros, 2003. (35. évf.) 1-4. sz. p. 5- 12., Nagy Enikő – Köteles Judit: “Összefogás a könyvtárakért”. Európai Uniós vetélkedő: Csongrád – Szentes. In: Csongrád megyei könyvtáros, 2003. (35. évf.) 1-4. sz. p. 60-63., Hangoskönyvtár a Városi Könyvtár Kht.-ban (Szentesen). In: Csongrád megyei könyvtáros, 2004. (36-37. évf.) 1-4. sz. p. 57-60., Jeles napok. Szentes, Városi Könyvtár. Kht., 2004., 97 p., Ki-Mit-Hol?: tájékoztató füzet Szentes és kistérsége fiataljai számára. Szentes, Városi Könyvtár Kht., 2008., 16 p., Online források használata a tájékoztatásban: bibliográfiai és teljes szövegű információszolgáltatás akár kiskönyvtárakban is. Budapest, Ad Librum Kft., 2008., 52 p., A középiskolások tájékozódási képessége a könyvtárhasználati vetélkedők tükrében. In: Könyv és nevelés, 2008. (10. évf.) 1. sz. p. 21-24., Esélyteremtés az információhoz való hozzáférésben. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2008. (17. évf.) 1. sz. p. 39-42., Jogszabályok, ajánlások, irányelvek a közkönyvtári tájékoztatásban a kezdetektől a könyvtári törvényig. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2008. (17. évf.) 11. sz. p. 45-54., Változó igények – megújuló könyvtár: fejlesztési modellek itthon és külföldön. In: Könyvtári Levelező/Lap, 2008. (20. évf.) 12. sz. p. 11-12., Társasjátékokkal az iskolán kívüli ismeretszerzésért. In: Könyv és nevelés, 2010. (12. évf.) 2. sz. p. 66-68. Fiatalokkal a fiatalokért: tájékoztató füzet. 2010. Szentes, Életjel KKSE, 2010., 16 p. Elérhetőség: Szentesi Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft., 6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 33-35. Tel: 63/400-271/16 m. E-mail: petite@index.hu

Nagy Éva
helyismereti, feldolgozó és tájékoztató könyvtáros, alapszervezeti titkár. (Békéscsaba, 1968.) Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán könyvtár-történelem szakon szerzett diplomát. A Debreceni Egyetemet informatikus könyvtáros szakon végezte el, az Államigazgatási Főiskolán pedig igazgatásszervezést tanult. Munkahelyén, a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtárban több beosztásban is foglalkoztatják. Fő szakterülete a helyismereti és a régi gyűjtemény gondozása, és hozzájuk kapcsolódóan az intézményi honlap digitális tartalmának szerkesztése. Sűrűn rendez kiállításokat is. 2007 óta alapszervezeti titkár és megyei könyvtári tagozatvezető. Rendszeresen publikál a Gyulai Hírlapban, 2012 óta vezeti a helyismereti eseménynaptárt. Szabadidős foglalatosságai is munkájához kötődnek. Sokat olvas, turázik az ország történelmi tájain, szerkeszti a más-más gyulai profilú saját helyismereti és közérdekű honlapokat. Legújabb hobbija: játékok készítése ortthon fellelhető alapanyagokból. Elérhetőség: Mogyoróssy János Városi Könyvtár, 5700 Gyula, Városház u. 13. Tel: 66/362-000. E-mail: eva@mail.mjvk.hu

Nagy Károly
váltásparancsnok, alapszervezeti titkár. (Keszthely, 1967.) A nagykanizsai Cserháti Sándor Szakközépiskolában szerzett mezőgazdasági gépjavító technikusi végzettséget. Munkahelye a HELIKON Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft., ahol fegyveres biztonsági őrként dolgozik, váltásparancsnoki beosztásban. 2005-ben választotta titkárává a Kastélymúzeum 52 tagú alapszervezete.  Elérhetőség: Helikon Kastélymúzeum, 8360 Keszthely, Kastély u. 1.  Tel: 83/312-190. E-mail: ghelikon@freemail.hu

Nyári Istvánné
tájékoztató könyvtáros, alapszervezeti titkár. (Sárospatak, 1955.) Az Eötvös József Főiskola Budapest tagozatán diplomázott a pedagógiai fakultáson, könyvtár szakirányban. Munkahelyén, a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban 2009-ben választották alapszervezeti titkárrá. 1974 óüta szakszervezeti tag, az évek folyamán elegendő tapasztalatot gyűjtött a 34 tagú könyvtári szervezet irányításához. Szabadidejét az olvasás és az utazás tölti ki. Publikációk: Matyóföld repertórium (1993), Fitz József élete és munkássága (2002). Elérhetőség: Katona Lajos Városi Könyvtár, 2600 Vác, Budapesti főút 37. Tel: 27/311-335. E-.mail: nyari.katalin@konyvtar.vac.hu

Öhlmüller Eszter
gyermekkönyvtáros, alapszervezeti titkár. (Pécs, 1954.). A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán a tanítóképző intézeti népműelés-könyvtár szakon végzett, 1977-ben. Munkahelyén a pécsi Csorba Győző Megyei Városi Könyvtárban 1994 óta vezeti meglehetzősen népes, 30 tagú alapszervezetét. Elérhetőség: Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár, 7622 Pécs, Universitas u. 2/A. Tel:  72/501-600. E-mail: eszterohl@gmail.com

Papp Katalin a KKDSZ mb. elnöke
főmuzeológus, kurátor, az Országos Elnökség tagja, 2014. májusától alelnöke, és 2015. július 1-től mb. elnöke.  (Szeged, 1952.) A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte első diplomáját rajz-földrajz szakon, majd az ELTE BTK-n művészettörténet szakon végzett. A Szépművészeti Múzeum munkatársaként múzeumtörténeti kultúrtörténeti kutatásokat végez. Fő szakterülete: a 19-20. századi művészet- és kultúrtörténet. Egyéni érdeklődési körébe tartozik az építészettörténet. Gyakran szervez és rendez kiállításokat. Szerkeszt katalógusokat, készít ismertetőket, lexikonok részére szócikkeket, számos kiállítás kurátora, írásai megjelennek szakfolyóiratokban. 1999-2009 között a Szépművészeti Múzeum alapszervezeti titkára, 2004-től a Fővárosi Múzeumi Tagozat tagozatvezetője, és elnökségi tag. Főbb munkái: Régi passzázsok Budapesten (Magyar Építőművészet, 1983), Magyar múzeumi arcképcsarnok (szócikkek, 2002), 125 éve született Pulszky Károly (Magyar múzeumok, 2003), Rejtett szépségek (kurátor és kiállítási katalógus, 2006), A japonizmus megjelenéséről Európában és Magyarországon (kiállítási katalógus, 2007), Munkácsy kortársai és a magyar modernizmus mesterei (kurátor és kiállítási ismertető, 2008). Elérhetőség:  E-mail: pappka52@gmail.com, pappka{kkdsz.hu

Péringer Petra
könyvtáros, a KKDSZ Veszprém megyei könyvtári tagozatvezetője, alapszervezeti titkár. (Tapolca, 1984.) Diplomáját 2008-ban szerezte a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, informatikus könyvtáros – magyar szakon. Munkahelye a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum, ahol olvasószolgálatos könyvtárosként dolgozik. 2008 óta a 14 tagú alapszervezet titkára. Kedvelt időtöltése a kirándulás, olvasás és fotózás. Elérhetőség: Wass Albert Könyvtár és Múzeum, 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.  Tel: 87/412-328. E-mail: peringerpet@vktapolca.hu

Péterné Fehér Mária
csoportvezető főlevéltáros, főtanácsos, alapszervezeti titkár.  (Budapest, 1953.) A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát történelem-orosz szakon, 1977-ben. Az ELTE BTK-n 1980-ban elvégezte a történelem kiegészítő, 1982-ben pedig a levéltári kiegészítő szakot. Munkahelye diplomája kézhez vétele óta a Bács-Kiskun Megyei Levéltár. A Kecskemét város iratait őrző részleg irányítása mellett széles körű tudományos és közművelődési tevékenységet folytat. Cikkek, tanulmányok írását, kötetek szerkesztését éppúgy felvállalja, mint kiállítások rendezését, a levéltári munkát, az őrzött dokumentumokat ismertető előadások tartását diákoknak, érdeklődőknek. A levéltári alapszervezet megalapítója és titkára a KKDSZ létrejötte óta. Titkári munkája jó szervezőkészséget igényel, mivel 5 helyen dolgoznak. Érdeklődési körét kitölti az utazás, olvasás, színház- és mozi látogatás. 2007-ben Kecskemét közművelődéséért díjban részesült. Publikációk: A Kecskeméti Katona József Kör (Társaság) iratai. (1891–1949.). In: Levéltári Szemle. 31. 1981. 2/3. 385–390.; A Bács-Bodrog megyei délszlávok alsó fokú oktatásának történetéhez 1945–1948. In: Bács-Kiskun megye múltjából 5. Oktatás – nevelés. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Lvt., 1983. 537–575.; /Közrem./ A mai Bács-Kiskun megye az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. [Az anyaggyűjtésben részt vett: Bánkiné Molnár Erzsébet, Iványosi-Szabó Tibor, Kemény János, Keményné Pintér Ilona, Ö. Kovács József, Péterné Fehér Mária és Tóth Ágnes]. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Lvt., 1988. 495.; Erdélyből jött Erdélyről álmodik. Dr. Nagy György bőrgyógyász főorvos életútja. In: Kecskeméti Lapok. 86. 1990. 45. 11.; Kecskemét első országgyűlési képviselői. In: Kecskeméti Lapok. 86. 1990. 12. 11.; Lestár Péter a városépítő polgármester. In: Kecskeméti Lapok. 86. 1990. 22. 10–11.; [Közrem.] A Bács-Kiskun Megyei Levéltár (volt Kecskeméti Állami Levéltár) fondjainak és állagainak jegyzéke. [Szerk. Iványosi-Szabó Tibor]. [Az anyag összeállításában részt vettek Bánki Horváth Mihályné, Kemény János, Ö. Kovács József, Papp Imréné, Péterné Fehér Mária és Tóth Ágnes]. 2. bőv. és átdolg. kiad. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Lvt., 1991. 151. (A magyar állami levéltárak fondjegyzéke 3. köt. 9. rész.); Az első vidéki kaszinó. In: Kecskeméti Lapok. 87. 1991. 38. 5.; Az első követválasztás Kecskeméten. In: Bács-Kiskun megye múltjából 11. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 1992. 152–217.; [Társszerzőkkel] – Szabó Tamás – Székelyné Kőrösi Ilona: Kecskeméti életrajzi lexikon. Kecskemét. Kecskeméti Lapok Kft. Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1992. 260. (Kecskeméti füzetek 4.); Az 1861. évi országgyűlési képviselőválasztás Kecskeméten. In: Bács-Kiskun megye múltjából 12. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 1993. 201–249.;  Az 1865. évi országgyűlési választások Kecskeméten. In: Bács-Kiskun megye múltjából 13. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 1994 [!1995]. 33–76.; Kecskemét polgármesterei 1848–1950. Kecskemét. Fax Info Kkt., 1996. [40].; [Bács-Kiskun megyei településtörténeti szócikkek szerkesztője] Révai új lexikona. [Főszerk. Kollega Tarsoly István]. Szekszárd. Babits Kiadó, 1996–2006. 1–18. köt. [Szócikkíró]: Ágasegyháza. In: 1. köt. A – Baj. 1996. 139–140.; Ballószög. In: 2. köt. Bak – Bia. 1998. 206.; Dunaegyháza. In: 5. köt. Cza – D. 2000. 817–818.; Dunatetétlen. In: 5. köt. Cza – D. 2000. 862–863.; Fülöpjakab. In: 7. köt. Fej – Gak. 2001. 770–771.; Helvécia. In: 9. köt. Gym – Hol. 2002. 646–647.; Hetényegyháza. In: 9. köt. Gym –Hol. 2002. 724.; Solt. In: 16. köt. Rac – Sy. 2005. 723–724.; Soltszentimre. In: 16. köt. Rac – Sy. 2005. 730.; Városföld. In: 18. köt. Tob – Z. 2006. 530.;  Kada Elek városépítő munkássága. In: Kada Elek Emlékülés, Kecskemét. I. 31. [Kecskemét]. Kada E. Közgazd. Szakközépisk., [1997]. 5–10.; [A katalógust összeáll.] Kiállításvezető az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára rendezett kiállításhoz. [Kecskemét]. [Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt.], [1998]. 15.; [Társszerzővel] – Tánczos Tiborné: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában őrzött gazdasági szervek iratai, 1814–1953. A XI. fondfőcsoport fondjainak repertóriuma. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2000. 206. (Segédletek 6.); [A térképeket vál.] Kecskemét régi térképeken. 2000. [Falinaptár]. Kecskemét. [Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., [2000]. [8].; Kecskemét vagyoni helyzetének felmérése 1855-ben. In: Bács-Kiskun megye múltjából 16. [Szerk. Tóth Ágnes]. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2000. 171–214.; Kecskemét megyeszékhellyé válásra tett kísérletei a 19. század végén és a 20. század elején. In: Bács-Kiskun megye múltjából 17. [Szerk. Tóth Ágnes]. Kecskemét. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Lvt., 2001. 231–251.; Egy kecskeméti nemes hölgy a bécsi Burgban. Erzsébet királyné és Ferenczy Ida. In: Honismeret. 29. 2001. 4. 85–89.; „Első a tűzben utolsó a hátrálásban”. Lestár Péter és a 71. zászlóalj az 1848–1849-es szabadságharcban. In: Kecskemétiek a szabadságharcban 2. Kecskemét is kiállítja. Gáspár András, Erdősi Imre, Lestár Péter, Muraközy János, 71. honvéd zászlóalj, 16. (Károlyi) huszárezred, Kecskemét város szabadcsapata. Szerk. Székelyné Kőrösi Ilona. Kecskemét. Katona József Múzeum, 2002. 79–130.; [Közrem.] Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. Fond- és állagjegyzék. [Szerk. Apró Erzsébet]. [Az anyag összeállításában részt vettek: Cseri Gábor, Eszik Jánosné, Kőfalviné Ónodi Márta, Kemény János, Papp Imréné, Péterné Fehér Mária, Buknicz Józsefné, Rozsnyói Ákos]. 3. bőv. és átdolg. kiad. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2002. 166.; A tér névadója. In: Háry üzletközpont. Noszlopy park. [A Kecskeméti Lapok 2002. május 9. sz. melléklete]. 1–2.; [Társszerzővel] – Mikolajcsik Lászlóné: Egyesületek iratai a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában (1651) 1824–1950 (1979). A X. fondfőcsoport fondjainak repertóriuma. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2003. 262. (Segédletek 7.); Kecskemét két képviselője az 1848–1849. évi országgyűlésen. In: Bács-Kiskun megye múltjából 18. [Szerk. Tóth Ágnes]. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2003. 117–137.; [A katalógust összeáll.] „A puszták metropolisza”. Kecskemét városképének alakulása a 19. század végén, a 20. század elején a tervrajzok tükrében. Kiállításvezető. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2003. 18.; [Összeáll.] A bíráskodás 400 éve Kecskeméten a dokumentumok tükrében. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság székháza fennállásának 100. évfordulójára 2004. október 8-án rendezett kiállítás katalógusa. [Szerk.] Bodóczky László]. Kecskemét. Bács-Kiskun Megyei Bíróság, 2004. 95.; [A katalógust összeáll. társszerzővel] – Mudri Andor: Egyletek, társaságok a Duna–Tisza közén. Kiállításvezető. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2004. 21.; Betyárok Kecskemét környékén az 1848/49. évi szabadságharc után. In: Bács-Kiskun megye múltjából 19. [Szerk. Szabó Attila]. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2005. 277–299.; [A katalógust összeáll. társszerzővel] – Mudri Andor: A bíráskodás 400 éve Kecskeméten. Kiállításvezető. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2005. 20.; Bírósági iratok a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára kiállításán. In: Levéltári Szemle. 55. 2005. 1. 79–82.; Ez is Kecskemét öröksége. Kecskemét. Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, [2007]. 1 leporelló.; Ferenczy Ida „kincsei”. In: Magyar múzeumok. A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata. 13. 2007. 3. 41–43.; (Visszatekintés) [ism.]: A német kisebbség gyökerei. In: Múzeumőr. 7. 2009. 4. 132–135. Iványosi Szabó Tibor: A kecskeméti német kisebbség gyökerei. 18–19. század című könyvének ismertetése.; Németek Kecskeméten a 19. század második felében. Kecskeméti Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat, 2008. 127 p., [16] t. (A Kecskeméti Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadványai 2.); A ferences rend Kecskeméten 1644–1950. A ferences rend alapításának 800. évfordulója, és 306 évig tartó kecskeméti működésük emlékére 2009. december 5-én rendezett kiállítás katalógusa. Kecskemét. Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Szent Miklós templom igazgatósága, 2009.; 88. A Katona József-korabeli kecskeméti városháza. In: Múltbanéző. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának elektronikus folyóirata. 1. évf. 2. sz. (2011. jan. 18.) Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel.: 76/508-950, e-mail: peterne.maria@bacs-kiskun-leveltar.hu

Ponczók István
művelődésszervező, a Gazdasági Ellenőrző Bizottság tagja.  (Budapest, 1961.) A Janus Pannonius Tudományegyetemen szerezte diplomáját. A budapesti Kelenvölgyi Közösségi Házban művelődésszervező. Felelős szerkesztője a Ház kiadásában megjelenő, Kelenvölgy és Kamaraerdő közéleti és információs híreit közlő Rikkancs c. lapnak. 2009 óta a Gazdasági Ellenőrző Bizottság tagja. Elérhetőség: Kelenvölgyi Közösségi Ház, 1116 Budapest, Kardhegy u. 2. Tel: 76/495-951. E-mail: info@kkh.ujbuda.hu

P. Szigetváry Éva
főlevéltáros, főtanácsos, az Országos Elnökség tagja. (Budapest, 1947.) Az ELTE BTK-n történelem-levéltár szakon végzett.  Nyugdíjba meneteléig a Magyar Országos Levéltár munkatársa, a polgári kori kormányszervek osztályán dolgozott, a belügyi és külügyi levéltár 1867-1944 közötti irataival foglalkozik. A KKDSZ alapító tagja, több éven át alapszervezeti titkár, 12 éve elnökségi tag, 2009-2014 között a Szociális Bizottság elnöke. Több mint éve fővárosi levéltári tagozatvezető. Pro Archivo Regni díjas (2008) Főbb munkái: Épülő Pest-Buda a századfordulón (Levéltári közlemények, 1986), A levéltárak kialakulása és története (Levéltári módszertani és oktatási füzetek, 1998), Magyarországi díszes levelek, levélpapírok és számlák a 19-20. században (A Magyar Országos Levéltár időszaki kiállítása, 1999), A Magyar Országos Levéltár története (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 2001), Kossuth Lajos emlékkiállítás, 1802-2002 (2002), Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez (szerző többekkel, 2004), Polgári kori egyesületek, 1867-1944 (2005). Elérhetőség:  E-mail: szigetvary.eva@gmail.com

Regenye Judit Dr.
régész, alapszervezeti titkár.  (Zirc, 1956.) Tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetemen, régész szakon végezte. Munkahelye a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság. Őskori régészeti kutatásokkal foglalkozik. 2009 márciusa óta látja el a 16 tagú alapszervezet titkári teendőit. A feladat nem új a számára, korábban, a nyolcvanas években már viselte ezt a tisztséget. Elérhetőség: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.  Tel: 88/564-310/107, 30/267-3617, E-mail: regenyej@vmmuzeum.hu

Simonné Tatai Márta
megbízott gazdasági vezető, alapszervezeti titkár. (Győr, 1965.) Végzettségét tekintve mérlegképes könyvelő, a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár KKDSZ alapszervezetének tagjai 2007-ben választották titkárukká. Érdeklődési körébe épp úgy beletartozik a romantikus szépirodalom olvasása, mint a kézi kötés és gobelinvarrás. Elérhetőség: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 9021 Győr Baross Gábor út 4. Tel: 96/319-9978. E-mail: simonne.marta@kkmk.hu

Szabóné Forgács Erika
közgazdász, a KKDSZ Gazdasági Ellenőrző Bizottságának tagja. (Balassagyarmat, 1962.) Államháztartási szakon végzett, majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen szerzett diplomát. A Budapesti Történeti Múzeum gazdasági osztályvezetője, egyben az intézmény alapszervezeti titkára. Elérhetőség: Budapesti Történeti Múzeum, 1014 Budapest, Szent György tér 2. Tel: 1/487-8812 E-mail: forgacs.erika@mail.btm.hu

Szakácsné Urbán Szilvia
művelődésszervező, 2011-ig az Országos Elnökség tagja. (Budapest, 1971.) Diplomáját a Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Főiskolai Karán szerezte. Elvégezte a KKDSZ Akadémiát, kulturális menedzser szakon. A budapesti Csokonai Művelődési Központ munkatársaként klubok koordinálásával, rendezvények, táborok, tanfolyamok szervezésével foglalkozik. 2004-től a Művelődési Központ Alapszervezeti titkára, 2009 áprilisától a Fővárosi Közművelődési Tagozat vezetője, és elnökségi tag. Elérhetőség: Csokonai Művelődési központ, 1153 Budapest, Eötvös u. 64-66. Tel: 1/307-6191 E-mail: urban.szilvia.kkdsz@gmail.com

Szilvásiné Urbán Erika
gazdasági munkatárs, alapszervezeti titkár. (Kecskemét, 1970.) Kiskunfélegyházán érettségizett a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskolában, majd Kecskeméten mérlegképes könyvelő szakképesítést szerzett. Munkahelye, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft., ahol 2009 óta vezeti a 17 tagú KKDSZ alapszervezetet. Kedvenc foglalatosságai közé tartozik az olvasás és a kertészkedés. Elérhetőség: Kecskeméti kulturális és Konferencia Központ, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. Tel: 76/503-880. E-mail: erika.szilvasine@efmk.hu

Tillai Gábor
történész, alapszervezeti titkár (Pécs, 1959). A szegedi József Atilla Tudományegyetemen végzett, történelem szakos középiskolai tanárként. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága főmunkatársaként, egyben kulturális menedzserként múzeumpedagógiával, közművelődéssel foglalkozik. 1986 óta szakszervezeti tag, majd a KKDSZ-ben alapszervezeti titkár. Érdeklődési körébe beletartozik az utazás és a zene. Ez utóbbit gyakorolja is, kórusénekes. 2005 óta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének birtokosa. Publikációit felölelik a múzeumpedagógiai módszertani kiadványok (régészet, pécsi Világörökség helyszínek), útikönyvek Pécsről a Well-Press Kiadó gondozásában, továbbá egy nagyobb művelődéstörténeti cikksorozat a HetedHéthatár magazinban. Elérhetőség: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, 7621 Pécs, Káptalan u.5. Tel: 72/514-040. E-mail: tillai.gabor@jpm.hu

Tóth Antal
(Esztergom, 1945.) Nyugdíjazásáig, 2011-ig a Magyar Nemzeti Galéria Szoborosztályát vezette. Az ELTE művészettörténet-magyar szakán szerzett diplomát.  Szakterülete a 19-20. századi magyar szobrászat, és a szentendrei festészet, azon belül a régi művésztelep. Évtizedek óta szakszervezeti tag, 1980 és 2011  között a Galéria alapszervezeti titkára volt. Publikációi száma több százra tehető. Megjelent kötetei: A Pesti Vármegyeháza (1972, 1990), Börzsönyi Kollarits Ferenc (1989), A Kereskedelmi Bank Rt. XIX.-XX. századi magyar képzőművészeti gyűjteménye (1995), Asszonyi tamás (2003), Magyar szoborkészítők jelzéstára 2003) A szentendrei régi művésztelep (2007), A szentendrei művésztelep és a Szentendrei Festők Társasága iratai és dokumentumai, 1926-1951 (2007). 1975-ben Pécs-baranyai szakszervezeti díjat, 1983-ban Szocialista kultúráért díj kapott. Kedvelt időtöltése: a túraevezés, síelés, kerékpározás, vadászat, kertművelés.

Vadász János
társadalomkutató, a KKDSZ első elnöke, aki 1989-2002 között vezette a szakszervezetet. (Budapest, 1951.) A szombathelyi Tanítóképző Főiskola népművelés-könyvtár szakán, az ELTE BTK magyar-könyvtár szakán és szociológia szakán diplomázott.  Felsőfokú kulturális menedzser végzettséget (MM OVI), illetve ILO-diplomát (Torino) is szerezett a munkaügyi bíráskodás és közvetítés területén. Volt fizikai munkás a Csepel Vas-és Fémművekben, gyakornok, majd könyvtáros a szombathelyi Savaria Múzeumban, főmunkatárs a Központi Múzeumi Igazgatóságon. 1976-1989 között igazgatta a Postás, a Ferencvárosi Vasutas, a Budafoki és a Csepeli Művelődési Központot. 2002-2006 között közszolgálati kormánymegbízott. 2007-től a Szenior Foglalkoztatási Szövetség elnöke. Részt vett a bérharcokban, és a szakszervezeti mozgalom újjászervezésében. 1988-89-ben a több mint 40 %-os béremelést kivívó kulturális bérharc egyik vezetője. 2001-2002-ben az átlagosan több mint 50 %-os közalkalmazotti bérfejlesztést eredményező küzdelem vezetője. 1990-ben a SZEF alapításának indítványozója, 1999-ig ügyvivője. Közreműködésével jött létre az új Érdekegyeztető Tanács, kezdeményezésére alakult meg a KIÉB, majd a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (a későbbi Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács). Ez utóbbi első munkavállalói ügyvivője. Javaslata alapján és közreműködésével született meg 1997-ben a kulturális alaptörvény. Részt vett a Kulturális Érdekegyeztető Tanács létrehozásában is, amelynek öt évig volt munkavállalói ügyvivője. Nevéhez fűződik a közszolgálati reformjavaslat és az új közszolgálati törvénytervezet kidolgozása (2006). A KKDSZ Kiadó és az Érdek és Érték c. lap alapító szerkesztője. Több mint 100 cikk és tanulmány szerzője. Főbb munkái: A magyar értelmiség hitvallása (Mundus Kiadó, 1996), Kulturális alaptörvény (KKDSZ Kiadó, 2000), Érdekképviselet felsőfokon (Raabe Kiadó, 2001), Szakszervezeti stratégiai tanulmányok (EU Kiadó, 2002), Ágazati párbeszéd bizottságok (MM Kiadó, 2004), Közszolgálati reform (Kossuth Kiadó, 2006), Államreform, közigazgatás, háttérintézmények (Gondolat Kiadó, 2008), Magyarország Politikai Évkönyve 2008-ról (Demokrácia Kutatások MKA, 2009), A modern állam feladatai (Gazdasági és Szociális Tanács, 2009). Kitüntetései: Szocialista kultúráért (1983), MNE Emlékérem (1995), Ezüst-gyűrű Díj (1997), Bessenyei György Díj (1998), Demény Pál Díj (1999), Munkaügyért Díj (1998, 2002) Pro Meritis Díj (2002), A Köz Szolgálatáért Díj (2003). A Magyar Népművelők Egyesülete és a KKDSZ alapító tagja, a Magyar Szociológiai Társaság, a Magyar Politikatudományi Társaság tagja. 2014 -ben kilépett a KKDSZ-ből.

Wágnerné Horváth Emőke
klubkönyvtárvezető, alapszervezeti titkár. (Tapolca, 1970.) Általános iskolai orosz nyelv és irodalomtanár, olasz nyelvtanár, okleveles könyvtáros. A veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár Március 15. úti Klubkönyvtárát vezeti. Munkatársaival 22 klubot és szakkört működtet. Szakszervezeti tisztséget most vállalt először, 33 tagú alapszervezet felelős vezetője. Érdeklődési köre összefügg munkájával. Szabadidejében sokat kirándul gyermekeivel, és szívesen olvasgat olaszul. Elérhetőség: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Március 15. úti Klubkönyvtára, 8200 Veszprém, Március 15. u. 1/a. Tel: 88/428-431. E-mail: vmkmarciusutiklubkonyvtar@chello.hu