Tags

Related Posts

Share This

Átfogó munkavédelmi fejlesztés (X)

Az átfogó munkavédelmi fejlesztés eddigi eredményei az adminisztratív és szolgáltatást támogatótevékenység,és a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatokat érintően

A komplex munkabiztonság és munkaegészségügy fejlesztés 2018 júniusában indult a Magyar Iparszövetség (OKISZ) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) által irányított GINOP-5.3.4-16-2018-00035 kódszámú Európai Uniós program keretén belül.

A program kiemelt célja a szemléletformálás, az ismeretbővítés, figyelemfelhívás kiemelve a munkabiztonsági szempontokat, csökkentve ezzel a munkahelyi balesetek számát.Jelen projekt lassan a végéhez közeledik,és több eredménytermék is létrejött az eddigi megvalósítás során. Hat,különböző témát érintő kiadvány kerül megvalósításra, ebből eddig három készült el az ágazatot érintően. A kiadványok tartalma több szempontból nyújt segítséget az ágazatban dolgozó munkavállalók, munkaadók és munkavédelmi képviselők részére egyaránt. A szerzők által összeállított segédanyagok az alábbi témákat érintik:

  1. Ahatékonyság és a munkavédelem összefüggései
  2. Az adminisztráció és művészeti ágazatban dolgozók jogainak gyakorlásához,feladataik teljesítéséhez szükséges ismeretek a munkavédelem tükrében
  3. Amunkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei az adminisztráció és művészetiágazatban
  4. Amunkavédelem szerepe, jelentősége a munkáltató és munkavállaló szempontjából az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és művészet,szórakoztatás, szabadidő ágazatokban dolgozók állományának körében, a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek felelőssége, teendői a munkavédelem terén
  5. A munkahelyi egészségmegőrző, munkaképesség fejlesztő programok lehetséges tartalma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységet végzőágazatban dolgozók állományának körében, alkalmazási területeik, a részvételt elősegítő, ösztönző megoldások
  6. A munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalása
A kiadványok elérhetőek lesznek a projekt honlapján

A pályázati konzorcium vezetője a Magyar Iparszövetség (OKISZ) elnöke Dr. Vadász György hangsúlyozta, hogy közös együttműködésre van szükség munkavállaló,munkaadó, érdekképviselet és kormány oldalról egyaránt. A közös gondolkodáseredményeként, a szemléletformálás is fontos célkitűzés, melyben a munkaadói szerepvállalás kiemelt jelentőséggel bír. Az ágazati szereplőket támogató szakmai kiadványok, online munkavédelmi és munkaegészségügyi eszközök ingyenesen elérhetők lesznek a projekt ágazati weboldalán (Szakmai tartalom):

A kiadványok mellett képzések keretében,szakmai előadók és oktatók közreműködésével 12 munkavédelmi képviselő kerül bevonásra,melyben a kifejezetten számukra készített oktatási tananyag nyújt segítséget a munkavédelem minél hatékonyabb megvalósításához és biztosításához. A Munkavédelmi képviselők oktatási tananyaga az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység,és a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatokban címmel elkészült segédlet, specifikus segítséget nyújt a feldolgozóipari ágazat alágazataira vonatkozó szabályokat illetően: önálló tanegységként tárgyalja az Alkotóművészek munkahelyi kockázatai; Kölcsönzés; Munkaerőpiaci szolgáltatás;Utazásközvetítés, szervezés; Biztonsági, nyomozói tevékenység;Épületüzemeltetés, zöldterület kezelés; Adminisztratív munkák; Könyvtári,múzeumi tevékenység; Szerencsejáték, fogadás; Sport, szabadidős tevékenység ágazatok egyedi kérdésköreit. Hatékony segítséget nyújt a képviselőknek a munkavédelmi eszközök előírásáról,biztosításáról és minden olyan kérdésről, melyre a gyakorlatban szükségük lesz.A tananyag a projekt weboldaláról valamennyi alágazatban dolgozó, és minden téma iránt érdeklődő számára ingyenesen elérhető lesz a https://www.muveszetesadminbiztonsag.hu/index.php/kepzesek/ oldalon.

A projektkutatásának keretében országos, nagymintás kérdőíves megkérdezés jelenleg is zajlik, melynek konkrét eredményeit a feldolgozást követően tesszük közé.

Fizetett hirdetés