Tags

Related Posts

Share This

Új elosztásra van szükség… (SZEF)

Új elosztásra van szükség:

Többet a Köznek!

Új elosztás szükséges, „Többet a Köznek, kevesebbet a Kormánynak!”. Olyan költségvetést követelünk, amelyben lényegesen több jut a közember egészségügyi, oktatási, szociális, kulturális ellátására és kevesebb folyik el nem ellenőrzött TAO pénzekre, kisvasutakra, stadionokra, repülőutakra, rénszarvas vadászatokra, és legfőképpen a korrupcióra.

Ne csak a képviselők és a miniszterek fizetése emelkedjen, hanem a közszolgáltatást végző dolgozóké is!

Ők a kormány és az önkormányzatok alkalmazottai, akik

– gondoskodnak a gyermekeinkről, a jövőnkről,
– működtetik a kórházakat,
– oktatják a fiatalokat,
– gondozzák az időseket,
– segítik a rászorulókat,
– óvják a közbiztonságot és a vagyonunkat,
– szórakoztatnak és tanítanak a művészetükkel,
– óvják a magyar nyelvet és a nemzeti kultúrát,
– szolgáltatnak a hivatalokban számunkra.

Velük ki törődik?

– Amikor nem elég a fizetésük befizetni a számlákat?
– Amikor nem emelik a bérüket akkor sem, ha a cégek fizetést emelnek?

– Amikor fáradtan, megélhetésükért mellékállásokat kell vállalniuk?
– Amikor nem akarják nekik megengedni, hogy mellékállást vállaljanak?

– Amikor „racionalizálnak”, azaz kirúgják őket?

Csak a szakszervezetek állnak ki mellettük, a SZEF szól értük.
Támogasd a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) felhívását, segíts a közszolgának, hogy biztos megélhetése és joga legyen. Ő mindig Téged szolgál, érted dolgozik.

Miközben jelentős munkaerőhiány van minden közszolgálati ágazatban, a (még) meglévő dolgozókat rendszeresen túlórára kötelezik, melynek a díját nem minden esetben fizetik meg, eközben 20 – 30 – 40 %-os létszám-leépítési tervekkel fenyegeti a kormány a saját dolgozóit, és tömeges létszám-leépítési tervekkel tartják létbizonytalanságban a kormányzati intézményekben dolgozók tízezreit.

A közszolgálatban nincs jogbiztonság, nincsenek átfogó fejlesztési tervek, nincs belátható életpálya; elvonások és fenyegetések váltogatják egymást.

Az is bolond, aki közszolgálati hivatásnak szenteli az életét. Ő is rosszul jár, de az ő nehézségei végül a lakosságot sújtják, mert a rosszul fizetett és fáradt orvos, tanár, szociális munkás, rendőr, okmányirodai ügyintéző, bölcsődei dolgozó képtelen lesz úgy odafigyelni, ahogyan azt a színvonalas szakmai ellátás megkövetelné.

A jól működő nyugati gazdaság teljes mértékben elszívta a képzett hazai munkaerőt, elmenetek külföldre (mintegy 600 ezren), vagy itthon dolgoznak a nagy nemzetközi cégeknél. Mind a közszolgálatokban, mind a hazai vállalkozásoknál égető munkaerőhiány van. Nincs megfelelő képzettségű és hozzáállású munkaerő és ezen az úton haladva nem is lesz. Nem megfelelő az oktatás színvonala, katasztrofális a lakosság egészségügyi állapota, igen gyenge a felnőttképzés, tömegek élnek mélyszegénységben, nyugdíjasok alacsony szinten kénytelenek tengődni, az elitnek szóló beruházásokon túl alig jut támogatás a lakosság kulturális ellátására, térségek szigetelődnek el a fejlett világtól, rendkívül csekély összegek jutnak tudományos kutatásra és a kreativitás fejlesztésére, hihetetlen mély szintre süllyedt a kormányszócsővé változtatott média.

Magyarország válaszúthoz érkezett. Ilyen rosszul fizetett és minden szempontból háttérbe szorított közszolgálatokkal és szakágazatokkal még jobban le fog szakadni a kiélezett globális versenyben. A helyzet már ma is nagyon rossz, de még komolyabb katasztrófa fenyeget.

Fordulatra van szükség: új elosztásra! Többet a Köznek, kevesebbet a Kormánynak! A szakszervezetekkel és a szakmai szervezetekkel közösen végzett céltudatos és lendületes szakmai fejlesztés szükséges minden ágazatban. Feladatukat magas szinten ellátni képes, megfelelően megfizetett és rendezett munkajogi viszonyok között dolgozó szakemberek képesek megfelelni a kor követelményeinek, akik tudásukkal, teljes tevékenységükkel segítik az előre lépést, de méltósággal rendelkező polgárként gazdasági vásárlóerőt is képeznek.

Ami ma zajlik az a közszolgálat haláltusája, ami a nemzet mérhetetlenül nagy vesztessége lesz.

A látszategyeztetések helyett érdemi tárgyalásokat, átlátható létszámgazdálkodást, átfogó bérfejlesztési programot követelünk – egy élhető jövő érdekében!

Budapest, 2018. október 1.

Földiák András

elnök, SZEF

https://szef.hu/rovatok/97-szervezeti-elet/3147-tobbet-a-koznek-szef-online-kampany-indul