Tags

Related Posts

Share This

A 2017. ÉVI ILLETMÉNYPÓTLÉKRÓL

A 2017. évi illetménypótlékról

Kedves Kollégák!

Engedjétek meg, hogy az alábbiakban részletesen és hosszan, tájékoztassalak benneteket a 2017. illetménypótlék kapcsán jelenleg tudható információkról.

Sajnos a bérek kifizetésének rendszere olyan bonyolulttá vált, hogy aki nem szentel 15 percet a jelen tájékoztató végigolvasásának, az egészen biztosan téves információkhoz fog jutni a 2017. évi bérkérdés kapcsán, mivel a sajtó nem tud foglalkozni olyan terjedelemben a kulturális dolgozók bérével, hogy alapos tájékoztatást tudjon nyújtani.

2016. november 17-én egyeztetésre került sor a KKDSZ és az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága között. Az egyeztetésen a KKDSZ-t jómagam, az államtitkárságot Krucsainé Herter Anikó helyettes államtitkár asszony képviselte.

Az egyeztetést az államtitkárság november 15-én kezdeményezte, nem függetlenül a KKDSZ-nek az EMMI által 2016. júniusban bejelentett 2017. évi „kulturális illetménykiegészítéssel” kapcsolatban folytatott tárgyalás-követeléstől, illetve a 2016. november 11-én történt sajtómegjelentéstől.

(Vö! http://hirtv.hu/magyarorszageloben/kuzdelem-1370979 )

A november 17-ei találkozón sem került sor tárgyalásra, csupán tájékoztatást kaptunk a munkáltató (kulturális kormányzat) szándékairól.

Hangsúlyozni kívánom, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban háttérszámítást, rendelettervezetet továbbra sem bocsátottak a KKDSZ rendelkezésére. Ezért – bár helyettes államtitkár asszony biztosított arról, hogy az elmondottak hitelesek – dokumentációval továbbra sem rendelkezik egyik munkavállaló vagy fenntartó szervezet sem!

Megállapodtunk helyettes államtitkár asszonnyal abban, hogy az illetménypótlékot szabályozó rendelet kapcsán a KKDSZ tárgyalást fog kezdeményezni, a szöveg megismerése után. Helyettes államtitkár asszonynak jeleztem, hogy álláspontunk szerint erre a rendelet megjelenése előtt kellene sort keríteni.

E kérdésben azonban továbbra is nézetkülönbség van a munkaadót képviselő kulturális kormányzat és a munkavállalókat képviselő KKDSZ között.

Helyettes államtitkár asszony tájékoztatása szerint jelenleg közigazgatási szakaszban van annak a rendeltnek a megalkotása, mely a 2017. évi illetménykiegészítésről rendelkezik.

A rendeletben – a szóbeli tájékoztatás alapján – szereplő legfontosabb rendelkezések:

1. Csak a közalkalmazotti, szakmai munkakörben foglalkoztatottakra terjed kI.

2. Az illetménypótlék számítási alapja a hatályos pótlékalap. (20.000 Ft.) 

3. A pótlékalapból szorzók segítségével számolnak az egyes bértábla szerinti fizetési fokozatokban.

4. A rendeletnek lesz egy melléklete, mely a bértábla fokozataihoz meghatározza az adandó illetménypótlék összegét. Ez az összeg a középfokú végzettségűek esetében – a szóbeli tájékoztatás szerint – átlagosan bruttó 15.000 Ft, a felsőfokú végzettségűek esetében átlagosan bruttó 29.000 Ft.

5. Az illetménypótlék a bérkompenzáción felül jár, tehát nem „eszi meg” a bérkompenzáció.

6. Mivel a Mt. alá tartozó kollégáinkra nem terjed ki a jelen rendelkezés, a rendelet része lesz, hogy 2016. december 31-ig fel kell mérnie az EMMI-nek azt, hogy hány embert érint(ene) nem közalkalmazotti státusban az illetménykiegészítés. A helyettes államtitkár asszony tájékoztatása szerint 2017-ben ezeknek a kollégáknak, vagyis esetünkben a nonprofit kft-kbe szervezett kollégáinknak is biztosítanak majd illetménypótlékot, de erről csak 2017-ben fognak rendelkezni, 2017. január 1-jéig visszamenőleges hatállyal.

7. A források címkézve érkeznek a fenntartóhoz majd, tehát másra nem lesznek fordíthatóak.

Az egyeztetés során kiderült, hogy továbbra sem intézkednek az alábbi problémák orvoslásáról.

1. Azok a kollégáink, akik a Kjt. alá tartoznak, de nem tartoznak szakmai munkakörbe, továbbra sem részesülnek e rendelet alapján illetménypótlékban.

2.A bértáblának a minimálbéremelés miatt bekövetkező ismételt „összecsúszásáról”a 2017. évi bérendezés kapcsán nem történik rendelkezés.

3. A bértábla rendszerszerű emelésére továbbra sincs szándék. 

Az illetménypótlék akkor is a kompenzáción túl valósul meg, ha a várhatóan igen nagy ugrású minimálbér és garantált bérminimum emelés megvalósul.

Jeleztem helyettes államtitkár asszonynak, hogy a felvázolt pótlék elképzelés nagyon hasonlít ahhoz a tervezethez, amit 2015-ben a KKDSZ dolgozott ki 2016-ra vonatkozóan, ideiglenes jelleggel, amit végül a kormány akkor elvetett.

A KKDSZ tervezetében persze minden munkavállalókra ki kívántuk terjeszteni az átmeneti pótlékot, nem kihagyva belőle az ún. nem szakmai munkakörben foglalkoztatott kollégáinkat sem. Egyúttal jeleztem azt is, hogy a KKDSZ akkori számításai szerint a valós keresetnövekedést havi nettó 5000 – 15.000 Ft/munkavállaló közötti összegre becsültük. Az államtitkárság azonban jelenleg csak a már idézett bruttó átlagokról tájékoztatott most minket.

Kedves Kollégák!

A fentiekből is jól látható, hogy van miért harcolni, van miért küzdeni! A bérkérdésünk egyáltalán nem oldódik meg 2017. január 1-jével, csupán – jó esetben – a kollégák egy csoportja jövedelemnövekedéshez jut, több mint 10 év után! Más kollégáink pedig semmit sem kapnak.

Nem hagyhatjuk, hogy itt megálljon a bérrendezés, ahogyan azt sem, hogy a munkahelyeken a gazdasági irodában dolgozók, az adminisztrátorok, a technikus kollégák, a takarítók helyzete tovább romoljon.

Továbbra is csak egy megoldás van: „be a szakszervezetbe”, hiszen a munkavállalók érdekeit soha senki más nem képviselte, mint a saját szakszervezetük.

Erős és összetartó tagságra van szükségünk ahhoz, hogy 2017-ben valódi demonstrációkkal, erőteljes és a média érdeklődésére is számot tartó fellépéssel követelhessük a valódi béremelést, minden, a közgyűjteményekben és a közművelődési területen alkalmazásban álló munkatársunknak.

Kérem, hogy bíztassátok belépésre kollégáitokat!

Ahogy eddig, ezután is szívesen megyek minden munkahelyre, ha pedig ez probléma, akkor munkahelyen kívüli rendezvényre, ahol megbeszélhetjük, hogy mik a lehetőségeink; elég sokan vagyunk-e már és elég elszántak ahhoz, hogy együttesen fellépve követeljünk valós béremelést!

A jelen tájékoztató tartalmával természetesen most is meg kívánunk jelenni a sajtóban, hiszen – mint a mostani találkozó is tanúsítja – a nyilvánosság „nyomása” igenis változtathat azon a helytelen munkaadói magatartáson, mely a bérkérdés legnagyobb problémája: vagyis azon a helyzeten, hogy rólunk, nélkülünk döntenek.

Üdvözlettel,

Csóti Csaba

elnök

KKDSZ