Tags

Related Posts

Share This

KKDSZ tárgyalást kezdeményez Hoppál Pétertől

Dr.Hoppál Péter
kultúráért felelős államtitkár úr
részére                                                                                                      460/2016
Tisztelt Államtitkár úr!

Hivatkozva Balog Zoltán miniszter úr és Ön által 2016. június 13-án tett bejelentésre, melyben a kulturális ágazatban dolgozók bérének 15%-os emelésével kapcsolatban tettek nyilatkozatot, a kormány.hu-n megjelent információk alapján az alábbiakat kezdeményezem.

 

  1. Tárgyalások megkezdésének ütemezéséről történő személyes konzultáció 2016. június hónap folyamán a kulturális államtitkárság és a könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési területen egyedüli reprezentatív szakszervezet, a KKDSZ szakértői között.
  2. Tekintettel a béremelésről történő korrekt és alapos tájékoztatás fontosságára, július-augusztus hónap folyamán több fordulóban tartandó tárgyalások és egyeztetések megindítása. Álláspontunk szerint e tárgyalások során részletes, az EMMI által ismert számadatok alapján történő egyeztetés szükséges arról, hogy a sajtóhírben megjelent 15%-os béremelés, melyet illetménykiegészítés formájában, de az alapbérből számítva terveznek folyósítani, milyen technikai megoldásokkal kerül majd számfejtésre; különös tekintettel a minimálbér és a bérminimum összegére történő jelenlegi kerekítési és egyéb bérkompenzációs szabályokra.
  3. Tekintettel arra, hogy a bejelentett béremelés fedezetére vonatkozóan a kormányzati portál jelenleg semmilyen információt sem tartalmaz, kezdeményezem, hogy a tárgyalások során részletesen tekintsük át a fedezetnek a költségvetésben elfoglalt helyét épp úgy, ahogyan szükségesnek tartom annak megvizsgálását is, hogy a közleményben szereplő 5,4 milliárd forint költségvetési forrás milyen megoszlásban és létszámleépítés nélkül elegendő-e a béremelés költségeinek fedezésére.

A fenti kérdésekről szóló érdemi tárgyalást követően vagy azzal párhuzamosan, kezdeményezem az arról történő egyeztetést is, hogy azon kollégáink esetében, akik a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartoznak és jellemzően állami vagy önkormányzati nonprofit kft-kben történik a foglalkoztatásuk, milyen béremelési elképzelésekkel rendelkezik az EMMI.

Úgy vélem, hogy a nonprofit kft-k sajátos szerkezete, a tulajdonos állam és az önkormányzatok által az ilyen szervezetek működéséhez biztosított, adóbevételekből származó támogatások kellően indokolttá teszik azt, hogy az e területen foglalkoztatott kollégáink bérkérdéseiről kormányzati (államtitkári) egyeztetést kezdeményezzünk.

Javaslom, hogy a tárgyalásokba kerüljön bevonásra a Nemzetgazdasági Minisztérium megfelelő felhatalmazású tisztségviselője is!

Jelen levelemet, tájékoztatás céljából, megküldtem Balog Zoltán és Varga Mihály, illetékes miniszter urak részére is.

Bízom a tárgyalások eredményes kimenetelében.

Budapest, 2016. 06. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Csóti Csaba                                                                                                                                    KKDSZ elnök