Tags

Related Posts

Share This

SZEF felhívása: április 20-ra

A SZEF felhívása:

Felhívás      

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága és annak keretében a Pedagógusok Szakszervezete

  1. április 20-án, szerdán az ország egész területére, minden oktatási-nevelési intézményben egy napos sztrájkot hirdetett.

A sztrájkkövetelések:

  1. Az állami intézményfenntartó központ átszervezését és feladatainak meghatározását oly módon kell megoldani, hogy az biztosítsa a köznevelési intézmények szakmai, gazdasági, munkáltatói önállósága.
    2. Az iskolában pedagógus-munkakörben alkalmazottak gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozásainak ideje (kötelező óra) – fő szabályként – heti huszonkét óra legyen.
    3. A köznevelési intézményekben foglalkoztatottak közül azok, akik nem tartoznak a pedagógus életpálya-modell hatálya alá (nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők, például dajka, technikai, ügyviteli és más munkakörben foglalkoztatottak) részesüljenek a havi rendszeres, keresetükön felül többletjuttatásban, függetlenül attól, hogy milyen intézménytípusban dolgoznak, és ki az intézmény fenntartója.
    4. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy az intézményvezető minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítéssel (minőségi bérpótlék) ismerhesse el az átlagon felüli munkateljesítményeket. 
    ……

Sztrájkot csak konkrétan megjelölt szociális vagy gazdasági érdekérvényesítésért lehet tartani, most ezért fogalmazódtak meg a közoktatásban dolgozókat közvetlenül érintő követelések. A közoktatás azonban valamennyiünk ügye, mert attól függ a  jövő generáció felkészültsége, és ez kiemelten fontos mindenkinek A kormány közszolgálat-ellenes politikája, a szakmai érveket, a munkavállalói szempontokat mellőző intézkedései a közszféra minden ágazatát sújtják. Ez a helyzet – a szolidaritás kifejezésén túl is – határozattan indokolja, hogy minden közszolgálati dolgozó támogassa a pedagógusokat.

A közalkalmazottak, a sztrájklehetőséggel rendelkező köztisztviselők és közszolgálati dolgozók közös érdeke a munkavállalók körülményeinek javítása. A SZEF 2016. április 12-i Ügyvezető Testületi döntése alapján kéri és javasolja, hogy tagszervezetei, azok tagjai, minden közszolgálati munkavállaló. valamint minden szimpatizáns, aki egyetért a követelésekkel a szolidaritás jeleként

tűzzön ki a világoskék szalagot, helyezzen ki világoskék zászlót, vagy támogatását egyéb demonstrációs eszközökkel fejezze ki.

Minden kezdeményezésről kérjük, hogy tájékoztassák a SZEF Irodát.

Budapest, 2016. április 12.

Földiák  András    elnök