Tags

Related Posts

Share This

Közleménye a KKDSZ sztrájkbizottságáról

PREAMBULUM

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) elnöksége elfogadhatatlannak tartja, ahogyan a kormány a közszféra problémáit kezeli. Tarthatatlan az intézmények alulfinanszírozottsága. Követeli, hogy a kormány a közszféra minden ágazatában teljes felhatalmazással, érdemben tárgyaljon a felmerült gondok, problémák tárgyában.

Munkavállalóink nem tűri tovább a megaláztatást. Ezért a közgyűjteményi és a közművelődési területen dolgozók a céljaik érdekében létrehozták 2016. április 4-én a KKDSZ sztrájkbizottságot.

A sztrájkbizottság céljai:

  1. Elvárjuk a közgyűjteményi és közművelődési szakterületekhez tartozó intézmények alapfeladatainak ellátásához szükséges korszerű infrastruktúra biztosítását.
  2. Követeljük, hogy a közgyűjteményi és közművelődési szakterületen létrejött szakemberhiányt közalkalmazotti jogviszony létesítésével oldják meg és semmiképpen sem kulturális közfoglalkoztatottként, vagy közmunkásként alkalmazott munkatársakkal.
  3. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók jelenleg érvényben lévő Kjt. alá tartozó bértáblájának azonnali megemelését követeljük oly módon, hogy az minden dolgozó esetében valós 30%-os keresetnövekedéssel járjon, mely keresetnövekedés semmiképpen sem eredményezhet az intézményekben létszámcsökkenést. Alapvető cél: A Kjt. A/1-es fokozata, a további fokozatok számítási alapja – az eredeti Kjt.-t létrehozók szándéka szerint – a mindenkori minimálbér legyen,a keresetek értékállóságának biztosításával.
  4. Követeljük az azonnali érdemi szakmai egyeztetések megkezdését a nemzeti intézmények budai várból való kiköltöztetése előtt, valamint miden olyan intézmény-átalakítás, intézmény-összevonás, intézményköltöztetés döntés előkészítésébe a munkavállalói érdekképviselet bevonását.

5. Követeljük, vonják vissza a száz főnél kevesebb munkavállalót foglalkozó intézmények gazdasági önállóságának kötelező megszüntetését.

  1. Követeljük a nem közvetlen állami fenntartású intézmények esetén az elégséges egy főre számított, fejkvótaszerűen megállapított közgyűjteményi és közművelődési normatíva megalkotását és értékállóságának biztosítását.